ANALÝZA ALIBABA GROUP

5. AKTUALIZACE KVĚTEN

Potenciál analýzy od vydání k 15.5.17= +3.279 USD/lot

Při 10 lotech + 32.790 USD = 791.025 CZK (kurz ČNB k 15.5.17)


Proražení historického maxima otevřelo volnou cestu pro další růst

ANALÝZA 5. AKTUALIZACE

Alibaba Group LONG

Nákup CFD na akcie Alibaba Group

INSTRUMENT:   CFD

Symbol MT4:     Alibaba

Akcie Alibaba Group zažívají historicky nejlepší start do nového roku. Se společností PrimStock jste u toho s námi také vy!

Těm, kteří se nechali inspirovat lednovou analýzou společnosti PrimStock na nákup CFD na akcie společnosti Alibaba Group, mohl tento obchod bez přehánění od data vydání analýzy navýšit obchodní účet o 3.279 USD při nákupu pouhého 1 lotu.

Navíc, i ti, kdo se do dnešní doby analýzou inspirovat nenechali, mohou stále využít silný globálně prorůstový potenciál této celosvětově expandující společnosti.

Proražení historického maxima 120 USD/akcie otevírá tomuto titulu volnou cestu pro další růst. Posílení o 8,61 USD/akcii ze stávající úrovně 121,39 USD/lot by mohl investorům nabídnout potenciál zhodnocení o dalších 861 USD/lot.
Při nákupu 10 lotů a při celkovém zabezpečení marže přibližně 6.070 USD by pak stejný nárůst ceny CFD mohl nabídnout potenciál celkového zhodnocení o pozoruhodných 8.610 USD = 207.707,64 CZK (přepočítáno kurzem ČNB k 15.5.17).

Průběžný výsledek lednové analýzy k 13.1.17 / Datum uveřejnění analýzy: 3.1.17 / Uzavírací cena 3.1.17   … 88,60 USD / Uzavírací cena 13.1.17 … 96,27 USD.

Rozdíl k 13.1.17 … +7,67 USD * 100 (1 lot) = 767 USD


Průběžný výsledek lednové analýzy k 25.1.17 / Datum 1. aktualizace analýzy: 13.1.17 / Uzavírací cena 13.1.17   … 96,27 USD / Uzavírací cena 25.1.17… 104,06 USD.

Rozdíl k 25.1.17 … +7,79 USD * 100 (1 lot) = 779 USD


Průběžný výsledek lednové analýzy k 11.4.17 / Datum 3. aktualizace analýzy: 11.4.17 / Uzavírací cena 25.1.17 … 104,06 USD / Uzavírací cena 10.4.17 … 111,62 USD.

Rozdíl k 10.4.17 … +7,56 USD * 100 (1 lot) = 756 USD


Průběžný výsledek lednové analýzy k 15.5.17 / Datum 4. aktualizace analýzy: 13.4.17 / Uzavírací cena 10.4.17 … 111,62 USD / Uzavírací cena 15.5.17 … 121,39 USD.

Rozdíl k 15.5.17 … +9,77 USD * 100 (1 lot) = 977 USD


Výhled pro následující období

Datum květnové aktualizace analýzy: 16.5.17

Uzavírací cena k 15.5.17   … 121,39 USD

Potenciální Target Profit  … 130 USD

Rozdíl … +8,61 USD * 100 (1 lot) = 861 USD

PŘEHLED FUNDAMENTŮ

Akcie Alibaba vstoupily do nového roku prudkým růstem,

 • když v prvním týdnu prorazily hranici krátkodobé rezistence na úrovni 93,80 USD za akcii a obchodní týden uzavřely celkovým posílením o více jak 6,9 % na úrovni 93,89 USD za akcii.
 • V druhém lednovém týdnu akcie Alibaba Group Holding posilují na úroveň dvouměsíčního maxima 97,90 USD mimo jiné v souvislosti se zprávami o návštěvě a setkání zakladatele čínské skupiny Alibaba Jacka Ma s nově zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
 • Tématem jsou jednání ohledně možnosti vytvořit v USA do pěti let až milión nových pracovních míst, které by mohly vzniknout v rámci podpory prodeje zboží a výrobků malých a středně velkých amerických producentů do Číny a zbytku asijského regionu prostřednictvím internetových služeb společnosti Alibaba, konkrétně platformy Tmall. Že ze strany prezidenta Trumpa šlo o setkání přínosné a zanechalo pozitivní dojem, potvrdil také první letošní projev Donalda Trumpa v průběhu středečního dne.

 

AKTUÁLNĚ:

 • Trump uzavřel s Čínou solidní dohodu

  Minulý pátek administrativa prezidenta Donalda Trumpa oznámila uzavření dohody s Čínou na vzájemné otevření svých trhů v celé řadě průmyslových odvětví, od obchodu s hovězím masem až po nabídku a zprostředkování finančních služeb.

 • Rozmach čínského internetového podnikání a růst spotřebních výdajů tlačí online prodeje v Číně k novým historickým maximům

  V rámci expanze společnosti na globálním trhu Alibaba Group se svými dceřinými společnostmi pokračuje v rozšiřování působnosti. V poslední době přes svou Lazada Group SA Alibaba Group intenzivně rozšiřuje pole působnosti v Indonésii a dalších klíčových zemích jihovýchodní Asie, jako je Singapur.

 • Čínská společnost Alipay z holdingu Alibaba Group si pro sebe v rámci rozšiřující se mezinárodní expanze přes společnost First Data uzmula část amerického trhu, největšího spotřebitelského trhu na světě

  Značka Alipay vlastněná společností Ant Financial majitele Jacka Ma dosáhla dohody, která umožní jejím uživatelům nakupovat u 4 milionů obchodníků ve Spojených státech, které obsluhuje zpracovatel platebních služeb First Data Corp. Společnosti to uvedly v pondělí minulý týden ve společném prohlášení.

  Tato dohoda otevře Alipay dveře ke kompletnímu trhu ve Spojených státech.

  Alipay společně se společností WeChat Pay ovládá čínský trh s mobilními platbami s kombinovaným podílem 90 %. V rámci zmíněné dohody bude moct Alipay při cestách do zahraničí nabízet dál své služby miliónům platících čínských zákazníků. Mobilní peněženka společnosti používající kromě jiných karty od společností American Express, Visa Inc. či Mastercard Inc., je již přijímána u více než 100 000 prodejců na 70 mezinárodních trzích.

  Dohoda s First Data postaví Alipay z pohledu globálního přijímání do stejné ligy jako například konkurenční Apple Pay společnosti Apple Inc., jejíž mobilní platební služba může být použita v rámci 4,5 milionu poboček v USA.

alibaba graf 10

UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD

 • Investovaná částka 1 milion CZK … 41.452 USD (přepočítáno kurzem ČNB dne 15.5.17)
 • Typ kontraktu CFD
 • Finanční páka 1:100
 • Margin 5% z hodnoty kontraktu CFD
 • Cena 121,39 USD/CFD lot (15.5.17)
 • 1 lot … 100 ks akcií … hodnota kontraktu 12.139 USD … marže 5% ... 606,95 USD
 • Target price … hladina nového historického maxima … 130 USD
 • 1. úroveň supportu … cca 118
 • 2. úroveň supportu … cca 114,60
 • Při plném 100% zainvestování by bylo při 5% marži možné nakoupit až 68 lotů/kontraktů. V rámci nepsaného pravidla investorů by však maximální investovaná částka nikdy neměla překročit 50% volných prostředků investora.
 • V případě nákupu 1 lotu CFD na akcii Alibaba Group pohyb k cílové ceně (target price) na úrovni cca 130 USD/akcii ze stávající úrovně 121,39 nabízí potenciál 861 USD/lot. Při investované 5% marži 606,95 USD by se jednalo o více jak 41,8 % zhodnocení.
 • V případě zainvestování 50% volných prostředků a nákupu 34 lotů by pohyb o 8,61 USD na akcii nabídl potenciál zhodnocení až o 29.274 USD.
 • V případě negativního vývoje a poklesu ceny CFD na akcie Alibaba Group k 2. úrovni supportu na hodnotě 114,60 USD by však stejný obchod pro investora znamenal ztrátu více jak 50 % všech prostředků investora.

Důrazně připomínáme, že s ohledem na velikost obchodního účtu a velikost trhu je nezbytně nutné upravit velikost páky a míru zvoleného rizika. Obchodování CFD kontraktů je vysoce rizikové a nevhodně nastavený risk management může vyústit ve ztrátu velké části či všech finančních prostředků investora.

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Dokument vytvořil

Tento dokument, jehož součástí jsou investiční analýzy (Analýzy), vypracovala společnost  PrimStock s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku C 255010, vedená Městským soudem v Praze, Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1, IČ: 048 76 571, vázaný zástupce společnosti Nuntius Brokerage and Investment Services S.A., odštěpný závod, Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 045 55 481, společnost zapsaná v obchodním rejstříku A 77231, vedeným Městským soudem v Praze, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). V případě, že se na přípravě dokumentu nebo analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci společnosti PrimStock s.r.o., jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:

Pracovníci společnosti při přípravě dokumentu vycházeli z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídají. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nemusí být vhodné pro každého investora. Názory v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů uvedených v dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité metody analýzy

Při přípravě analýz používají pracovníci společnosti všeobecně uznávané metody oceňování, zejména fundamentální a technickou analýzu.

Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie či jiné aktivum má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat a z hospodaření společnosti (akcie) a aktuální kurz aktiva či akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie či jiné aktivum podhodnoceno (impuls k nákupu), nebo nadhodnoceno (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)

Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, CFD a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezi tržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Střet zájmů:

Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Jelikož ve všech transakcích sjednaných v rámci Zákaznické smlouvy vystupuje Nuntius prostřednictvím svých poskytovatelů likvidity jako protistrana, mohou být zájmy společnosti Nuntius v rozporu s Vašimi. Nuntius je plně zajištěn proti riziku (hedged) a/nebo transakce jsou přímo zpracovávány (tzv. Straight Through Processing, STP) poskytovateli likvidity. Naše Zásady upravující střed zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji. Názory makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotliví zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tuto konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Společnost PrimStock vytvořila tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou investiční nástroje obchodovány, nebyli s tímto dokumentem ani Analýzou před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník ani vázaní zástupci nemají žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se našich Zásad řízení střetu zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius.

Předpokládané frekvence aktualizací:

Obchodník ani vázaní zástupci nezajišťují pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/ finančním trhu, a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník a jeho vázaní zástupci v daném okamžiku považují za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník a jeho vázaní zástupci si však vyhrazují právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů či sektorů.

Odměna osob podílejících se na vytváření Analýzy:

Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Šíření Analýzy:

Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takového omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.