TRADERS CONSENSUS ANALÝZY

O čem jsou a co zde najdete

obrázek burza

Traders Consensus představuje soubor (přehled) analýz na potenciální nákup či prodej rozličných typů aktiv založený na studiu dlouhodobých, střednědobých i krátkodobých trendů s přihlédnutím k opakujícím se sezónním pohybům cen futures kontraktů a aktuálních fundamentů.

V přehledu jsou jednotlivé pozice označeny buď jako Long v případě dlouhé pozice či jako Short v případě krátké pozice a jsou založené na uzavíracích hodnotách aktuálního obchodního dne. Pomocníka začínajících obchodníků při práci s ochrannými pokyny stoploss a nastavení odpovídajícího risk

Pravidelně uveřejňované analýzy souboru Traders Consensus jsou bezplatně přístupné pro klienty společnosti PrimStock s reálným obchodním účtem u partnerského brokera společnosti Nuntius Brokerage and Investment Services S.A.

managementu mohou představovat zobrazené úrovně supportu v případě dlouhé pozice a úrovně rezistence v případě krátké pozice. Poznámka: Aktivace pokynů Stop není založena na intradenních pohybech cen, ale na uzavíracích cenách daného obchodního dne.

Analýza potenciálních obchodních příležitostí je založena na studiu denních a týdenních grafů a s vybraným trhem souvisejících fundamentech. Poznámka: v poli vedle čísla značka * (hvězdička) upozorňuje na změnu stavu (hodnoty) oproti předešlému dni. V přehledu CFD pozic prázdné pole ve sloupci Pozice vedle sloupce Symbol znamená, že u daného aktiva není v rámci analýzy otevřena žádná pozice. Hodnoty v sloupcích Downtrend a Uptrend mohou indikovat potenciální vstupy analýzy do nové pozice.

GRAF POTENCIÁLNÍ VÝKONNOSTI ANALÝZ TRADERS CONSENSUS

Stáhněte si ukázku přehledu Traders Consensus

CHCETE VĚDĚT VÍC?

KONTAKTUJTE NÁS

Telefon

+420 234 768 018

E-mail

info@primstock.cz

Facebook

https://www.facebook.com/primstock.cz/

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

 

 

Symbol

Identifikace typu kontraktu.

Pozice

Hypotetické pozice jsou identifikovány třemi způsoby jako dlouhé (long), krátké (short) či žádné (prázdné pole). Hodnoty vstupů a výstupů představují uzavírací ceny obchodního dne. V poli vedle čísla značka * (hvězdička) upozorňuje na změnu stavu (hodnoty) oproti předešlému dni.

Datum vstupu

Datum otevření pozice.

Hodnota vstupu

Uzavírací cena obchodního dne, kdy došlo k hypotetickému otevření pozice.

Mechanismy otevírání / zavírání pozic

V případě, že pole POZICE nezobrazuje žádný údaj, budou na daném řádku zobrazeny hodnoty Uptrend i Downtrend současně a představují hodnoty, které by v daném dni uzavírací cena analyzovaného kontraktu musela překonat, aby mohlo dojít v rámci analýzy k hypotetickému otevření pozice.
V případě dlouhé (Long) pozice hodnota v poli Downtrend představuje míru podstupovaného rizika. V případě krátké (Short) pozice hodnota v poli Uptrend představuje opět míru podstupovaného rizika. Ani jedno z uvedených polí nepředstavuje hodnoty stoplossů.

Pole Uptrend

Uzavírací cena nad hodnotou pole Uptrend inicializuje změnu pozice.
1. Pokud je existující hypotetická pozice krátká, uzavírací cena daného dne nad úrovní pole Uptrend iniciuje změnu pozice a její uzavření na hodnotě uzavírací ceny toho dne.
2. Pokud není otevřena žádná pozice, uzavírací cena daného dne nad úrovní pole Uptrend iniciuje změnu pozice a hypotetické otevření nové dlouhé pozice na hodnotě uzavírací ceny toho dne.

Pole Downtrend

Uzavírací cena pod hodnotou pole Downtrend inicializuje změnu pozice.
1. Pokud je existující hypotetická pozice dlouhá, uzavírací cena daného dne pod úrovní pole Downtrend iniciuje změnu pozice a její uzavření na hodnotě uzavírací ceny toho dne.
2. Pokud není otevřena žádná pozice, uzavírací cena daného dne pod úrovní pole Downtrend iniciuje změnu pozice a hypotetické otevření nové krátké pozice na hodnotě uzavírací ceny toho dne.

Nerealizovaný profit / ztráta

Hodnota otevřeného profitu či ztráty u hypoteticky otevřené pozice reflektuje celý velký kontrakt podkladového aktiva a je rozdílem uzavírací ceny aktuálního dne vůči vstupní hodnotě otevřené pozice.

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

UVEDENÉ VÝSLEDKY JSOU ZALOŽENÉ NA SIMULOVANÝCH NEBO HYPOTETICKÝCH VÝSLEDCÍCH, KTERÉ MAJÍ URČITÁ PŘIROZENÁ OMEZENÍ A NEREPREZENTUJÍ SKUTEČNÉ OBCHODNÍ VÝSLEDKY. TAKÉ PROTO, ŽE UVEDENÉ HYPOTETICKÉ OBCHODY NEMAJÍ ZÁKLAD V REÁLNÝCH OBCHODNÍCH PŘÍPADECH, NEZOHLEDŇUJÍ NĚKTERÉ TRŽNÍ SKUTEČNOSTI, JAKO NAPŘÍKLAD NEDOSTATEK LIKVIDITY, KTERÉ BY MOHLY NASTAT A NEGATIVNĚ OVLIVNIT KONEČNÝ REÁLNÝ VÝSLEDEK JEDNOTLIVÝCH OBCHODNÍCH PŘÍPADŮ. SIMULOVANÉ ČI HYPOTETICKÉ VÝSLEDKY OBECNĚ MOHOU BENEFITOVAT ZE SKUTEČNOSTI, ŽE JSOU VYTVÁŘENY ZPĚTNĚ S ODSTUPEM ČASU. SIMULOVANÉ ČI HYPOTETICKÉ VÝSLEDKY ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEGARANTUJÍ, ŽE SE NA JAKÉMKOLIV ÚČTU PODAŘÍ DOSÁHNOUT STEJNÉHO ČI PODOBNÉHO ZISKU ČI ZTRÁTY, JAKO V PŘÍPADĚ VÝŠE UVEDENÝCH SIMULOVANÝCH OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ. VÝSLEDKY V MINULOSTI NEJSOU ŽÁDNOU ZÁRUKOU VÝSLEDKŮ BUDOUCÍCH. HYPOTETICKÉ VÝSLEDKY MAJÍ MNOHO PŘIROZENÝCH OMEZENÍ, Z NICHŽ NĚKTERÉ JSOU POPSÁNY NÍŽE. NEČINÍME ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ, ŽE NA JAKÉMKOLIV OBCHODNÍM ÚČTU BUDE DOSAŽENO ČI ŽE EXISTUJE PRAVDĚPODOBNOST DOSAŽENÍ ZISKŮ ČI ZTRÁT PODOBNÝCH PREZENTOVANÝM VÝSLEDKŮM. VE SKUTEČNOSTI EXISTUJÍ ČASTO VELKÉ ROZDÍLY MEZI VÝSLEDKY HYPOTETICKÝMI A VÝSLEDKY SKUTEČNÝMI, DOSAŽENÝMI JAKÝMKOLIV KONKRÉTNÍM OBCHODNÍM PROGRAMEM. JEDNÍM Z OMEZENÍ HYPOTETICKÝCH VÝSLEDKŮ JE, ŽE JSOU OBECNĚ PŘIPRAVOVÁNY S ODSTUPEM ČASU A VYUŽÍVAJÍ BENEFITU ZPĚTNÉHO POHLEDU NA VĚC. NAVÍC, HYPOTETICKÝ TRADING NEZAHRNUJE FINANČNÍ RIZIKA A ŽÁDNÉ HYPOTETICKÉ OBCHODY NEMOHOU KOMPLETNĚ ODRÁŽET DOPADY FINANČNÍHO RIZIKA V REÁLNÉM OBCHODOVÁNÍ. NAPŘÍKLAD, SCHOPNOST ODOLÁVAT ZTRÁTÁM ČI DRŽET SE URČITÉHO OBCHODNÍHO PROGRAMU NAVZDORY OBCHODNÍM ZTRÁTÁM JSOU FAKTORY, KTERÉ MOHOU NEPŘÍZNIVĚ OVLIVNIT SKUTEČNÉ OBCHODNÍ VÝSLEDKY. EXISTUJE MNOHO DALŠÍCH FAKTORŮ SOUVISEJÍCÍCH S TRHY ČI S IMPLEMENTACÍ JAKÉHOKOLIV KONKRÉTNÍHO OBCHODNÍHO PROGRAMU, KTERÉ NENÍ MOŽNÉ DOPŘEDU ODHADNOUT PŘI PŘÍPRAVĚ HYPOTETICKÝCH VÝSLEDKŮ A KTERÉ MOHOU NEPŘÍZNIVĚ OVLIVNIT SKUTEČNÉ OBCHODNÍ VÝSLEDKY.


Obchodování na Foreign Exchange (Forex) a s kontrakty o vyrovnání rozdílů (CFD) na zálohu přináší vysokou úroveň rizika. KLIKNĚTE ZDE  , kde si přečtete varování ohledně všech rizik. Staňte se naším zákazníkem.   Analýzy uveřejňované na stránkách PrimStock jsou odebírány z nezávislého webu kapitalove-analyzy.cz