COCA-COLA LONG

S květnovým nástupem nového generálního ředitele, Jamese Quinceyho, společnost nastoupila cestu intenzivní transformace k zajištění nárůstu ziskovosti společnosti.

ANALÝZA COCA-COLA LONG 

Nákup CFD na akcie Coca-Cola

INSTRUMENT:   CFD

Symbol MT4:     COCACOLA

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

 • Společnost Coca-Cola platí za globálně největší společnost prodávající nápoje a největšího výrobce, distributora a obchodníka s nealkoholickými nápoji, sirupy a džusy na světě. Současně jde o jednu z největších korporací v USA. Sídlo společnosti se nachází v americké Atlantě. Založena byla v roce 1886 lékárníkem Johnem Stithem Pembertonem.
 • Původní značka vznikla v roce 1892 spojením s Asa Candlerem a přeměnou na obchodní společnost. Po úmrtí zakladatele Candlera v roce 1919 byla společnost rodinou prodána skupině obchodníků v čele s Ernestem Woodruffem. V roce 1923 byl prezidentem společnosti jmenován jeho syn Robert Winship Woodruff, který ji vedl dalších 60 let.
 • Do povědomí v zámoří se nápoj Coca-Cola dostal mimo jiné díky druhé světové válce, kdy byl ve spolupráci s americkou armádou nápoj distribuován k americkým vojákům bojujících na frontách v Evropě, Africe a v tichomořské oblasti. Hlavní vlna celosvětové expanze nicméně přišla po skončení druhé světové války. V současné době společnost nabízí více než 500 produktových značek ve více než 200 zemí světa. Ve spolupráci s partnerskými stáčírnami společnost globálně zaměstnává více než 700 tisíc pracovníků.

Faktory vedoucí k analýze na růst ceny akcií společnosti Coca-Cola

 • Navzdory v posledních letech se v USA rozmáhajícímu trendu, kdy na straně spotřebitelů klesá obliba a současně spotřeba sycených nápojů, kdy tito stále častěji vyhledávají nápoje nesycené, se společnosti daří držet výsledky na solidní úrovni. Zisk na akcii v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhl 0,43 USD, což je na jedné straně o 0,01 USD méně, než očekávali analytici, na druhé straně se jedná o zlepšení oproti poslednímu čtvrtletí loňského roku, kdy zisk na akcii dosáhl 0,37 USD. Analytici očekávají, že ve druhém čtvrtletí letošního roku zisk na akcii vzroste na 0,57 USD. Dividenda v průběhu letošního března dosáhla 0,37 USD na akcii.
 • Společnost Coca-Cola je největší světovou společností zabývající se výrobou a prodejem nápojů a je předním výrobcem a prodejcem nealkoholických nápojů. Prostřednictvím největšího distribučního systému na světě využívají spotřebitelé produkty společnosti Coca-Cola v téměř 200 zemích světa v objemu více než 1 miliardy porcí denně.
 • V roce 2016 poprvé v historii uzmula první místo v žebříčku globální spotřeby nápojů balená voda, což signalizuje fundamentální změnu toho, co zákazníci chtějí od svých nápojů. Na zmíněné se společnost snaží pružně reagovat rozšiřováním portfolia nabízených nápojů či obměnou velikosti balení (statistiky prodejů v loňském roce se ukázaly být jasným signálem rostoucí obliby nápojů v menších baleních). Menší balení sody a lahve přispěly v roce 2016 k 2% nárůstu příjmů ze sycených nealkoholických nápojů na 80,6 miliard dolarů z 79 miliard dolarů v roce 2015. To je známka úspěchu společnosti Coca-Cola, která se v rámci probíhajících strategických změn stále více zaměřuje na výsledný zisk z prodeje, než na prodaný objem.
 • S květnovým nástupem nového generálního ředitele, Jamese Quinceyho, společnost nastoupila cestu intenzivní transformace k zajištění nárůstu ziskovosti společnosti. V souladu s plánem na ušetření až 3 miliard USD se společnost zavázala snížit současné náklady o dodatečných 800 miliónů USD ročně. Mezi další kroky společnosti patří do roku 2018 snížit počet pracovních míst o 1200 či odbourat velkou část operací společnosti, s nimiž jsou spojené náklady na plněním nápojů. To představuje jednu z největších strategických změn společnosti za poslední desetiletí.
 • Mimo výše zmíněné také zdvojnásobením investic do technologií a do nových „zdravých“ značek se Coca-Cola investorům hodlá vykreslit jako více na expanzi obchodu a zisku zaměřenou společnost, soustředící se na vývoj nových nápojů a prodej ingrediencí partnerům.
 • Ocenění dle P/E je velmi příznivé na hodnotě 32,00.

RIZIKO

 • Nové ekonomické statistiky poukazující na případné zpomalení růstu globální ekonomiky a především ekonomiky USA.
coca cola graf

Ukázkový příklad - CFD na akcie COCA-COLA

 • Investovaná částka 1 milión CZK … 40.821 USD (přepočítáno kurzem ČNB dne 9.5.17)
 • Typ kontraktu CFD
 • Finanční páka 1:100
 • Margin 5% z hodnoty kontraktu
 • Cena 43,41 USD/akcie (k 9.5.17)
 • 1 lot … 100 ks akcií … hodnota kontraktu 4.341 USD … marže 5% ... 217,05 USD
 • Target price … hladina horní rezistence … cca 47 USD
 • 1. úroveň supportu … cca 41,65
 • 2. úroveň supportu … cca 40,35
 • Při plném 100% zainvestování by bylo při 5% marži možné nakoupit až 188 lotů/kontraktů. V rámci nepsaného pravidla investorů by však maximální investovaná částka nikdy neměla překročit 50% volných prostředků investora.
 • V případě nákupu 1 lotu CFD na akcii Coca-Cola pohyb k hladině rezistence na úrovni 47 USD/akcii nabízí potenciál 359 USD. Při investované 5% marži 217,05 USD by se jednalo přibližně o 65 % zhodnocení.
 • V případě zainvestování 50% volných prostředků a nákupu 94 lotů by pohyb o 3,59 USD na akcii nabídl potenciál zhodnocení až o 33.746 USD.
 • V případě negativního vývoje a poklesu ceny akcie k 1. úrovni supportu na hodnotě 41,65 USD by však stejný obchod pro investora znamenal ztrátu převyšující 40 % celkové hodnoty prostředků investora.

Důrazně připomínáme, že s ohledem na velikost obchodního účtu a velikost trhu je nezbytně nutné upravit velikost páky a míru zvoleného rizika. Obchodování CFD kontraktů je vysoce rizikové a nevhodně nastavený risk management může vyústit ve ztrátu velké části či všech finančních prostředků investora.

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Dokument vytvořil

Tento dokument, jehož součástí jsou investiční analýzy (Analýzy), vypracovala společnost  PrimStock s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku C 255010, vedená Městským soudem v Praze, Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1, IČ: 048 76 571, vázaný zástupce společnosti Nuntius Brokerage and Investment Services S.A., odštěpný závod, Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 045 55 481, společnost zapsaná v obchodním rejstříku A 77231, vedeným Městským soudem v Praze, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). V případě, že se na přípravě dokumentu nebo analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci společnosti PrimStock s.r.o., jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

 

Všeobecné informace:

Pracovníci společnosti při přípravě dokumentu vycházeli z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídají. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nemusí být vhodné pro každého investora. Názory v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů uvedených v dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

 

Použité metody analýzy

Při přípravě analýz používají pracovníci společnosti všeobecně uznávané metody oceňování, zejména fundamentální a technickou analýzu.

Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie či jiné aktivum má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat a z hospodaření společnosti (akcie) a aktuální kurz aktiva či akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie či jiné aktivum podhodnoceno (impuls k nákupu), nebo nadhodnoceno (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)

Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, CFD a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezi tržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

 

Střet zájmů:

Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Jelikož ve všech transakcích sjednaných v rámci Zákaznické smlouvy vystupuje Nuntius prostřednictvím svých poskytovatelů likvidity jako protistrana, mohou být zájmy společnosti Nuntius v rozporu s Vašimi. Nuntius je plně zajištěn proti riziku (hedged) a/nebo transakce jsou přímo zpracovávány (tzv. Straight Through Processing, STP) poskytovateli likvidity. Naše Zásady upravující střed zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji. Názory makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotliví zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tuto konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Společnost PrimStock vytvořila tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou investiční nástroje obchodovány, nebyli s tímto dokumentem ani Analýzou před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník ani vázaní zástupci nemají žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se našich Zásad řízení střetu zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius.

 

Předpokládané frekvence aktualizací:

Obchodník ani vázaní zástupci nezajišťují pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/ finančním trhu, a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník a jeho vázaní zástupci v daném okamžiku považují za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník a jeho vázaní zástupci si však vyhrazují právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů či sektorů.

 

Odměna osob podílejících se na vytváření Analýzy:

Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

 

Šíření Analýzy:

Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takového omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.