DEERE & Co. LONG

Aktualizace leden 2018

Výsledek analýzy od vydání + 1.147 USD

ANALÝZA DEERE & Co. LONG 

Nákup CFD na akcie DEERE & Co.

INSTRUMENT:   CFD

Symbol MT4:     Deere

Grafy, data, informace zdroj: Barchart.com, Investing.com, Bloomberg.com. Equities.com, MT4

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

 • Společnost Deere & Co., založená v roce 1837 a více známá pod obchodní značkou John Deere, se zabývá výrobou a distribucí zemědělské, lesnické a stavební mechanizace a motorů po celém světě. Společnost prodává produkty ve Spojených státech a v Kanadě prostřednictvím poboček, jakož i prostřednictvím distributorů a prodejců na mezinárodní úrovni. Dceřiná společnost Deere & Co., John Deere Capital Corporation představuje jednu z největších společností v USA se zaměřením na finanční služby při nákupu vybavení s více než 2,4 miliony účtů. Společnost Deere momentálně vykazuje provozní výsledky ve třech hlavních obchodních segmentech.
 • Zemědělský a zahradní sektor (68 % příjmů firmy Deere v roce 2017) vyrábí a distribuuje celou řadu zemědělských zařízení a souvisejících servisních částí včetně traktorů, kombajnů, postřikovačů, zavlažovacích zařízení a dalších. Kromě toho vyrábí a distribuuje vybavení, výrobky a servisní díly pro komerční a domácí použití, které zahrnují travní traktory, zahradní sekačky, vybavení pro golfová hřiště a další.
 • Divize stavebnictví a lesnictví (19 % příjmů společnosti) vyrábí, distribuuje a prodává širokou škálu strojů a servisních dílů používaných v oblasti stavebnictví, zemních prací, manipulace s materiálem a těžby dřeva. Výrobky a služby produkované tímto segmentem jsou uváděny na trh především prostřednictvím nezávislých maloobchodních sítí.
 • Segment finančních služeb (10 % příjmů společnosti) zajišťuje financování prodejů a pronájmů zprostředkovaných prodejci společnosti John Deere, a to jak u nové, tak použité zemědělské, komerční, spotřební, stavební a lesnické techniky. Dealerům společnosti poskytuje velkoobchodní financování, provozní úvěry a investuje do výroby větrné energie.
 • Společnost zaznamenala v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2017 nárůst jak na straně celkových tržeb, tak na straně čistých příjmů a výsledky překonala očekávání analytiků. Vedení společnosti odhaduje, že v prvním čtvrtletí roku 2018 celkové prodeje dosáhnou meziročního nárůstu o přibližně 38 %. Pro celý rok 2018 společnost očekává meziroční nárůst prodejů o 22 %. Očekává se, že čisté prodeje společnosti vzrostou v roce 2018 o 19 % a že čistý příjem ve fiskálním roce 2018 dosáhne přibližně 2,6 miliardy dolarů. Toho hodlá vedení společnosti Deere dosáhnout disciplinovaným řízením nákladů a pokračujícími investicemi do inovativních technologií a řešení. Vyšší míra výstavby nemovitostí pro bydlení a posilující sektory s ropou a zemním plynem představují pro firmu významná pozitiva.
 • Obnova mlékárenského odvětví a odvětví hospodářských zvířat by měla podpořit růst společnosti v regionu Evropské unie. Silný vítr do plachet představují pro společnost nedávná akvizice Blue River Technology a v prosinci dokončená akvizice společnosti Wirtgen. Akcie společnosti Deere v posledním roce překonaly výkonnost sektoru jako celku.

Faktory vedoucí k analýze na růst ceny akcií společnosti DEERE & Co.

 • V dlouhodobém horizontu patří společnosti Deere silná pro-růstově zaměřená pozice, a to díky trvalým investicím do nových produktů a geografických oblastí. Ziskovost pravděpodobně zůstane silně podpořena vzestupnými trendy v populačním a urbanizačním růstu společně se zvyšujícími se stravovacími potřebami. Akcie společnosti za poslední rok pozoruhodně překonaly výkon odvětví, když jejich cena vzrostla o 48,1 %, zatímco sektor jako celek si ve stejném období připsal 42,8 %.
 • Představenstvo společnosti Deere předpokládá, že v 1Q roku 2018 celkové prodeje meziročně vzrostou o 38 %. Za celý rok 2018 společnost očekává meziroční nárůst příjmů o 22 %. Prognóza zahrnuje pozitivní efekt kurzových zisků ve výši 3 % v 1Q 2018 a 2 % ve fiskálním roce 2018. Ve stejném období by nárůst čistých prodejů měl vykázat meziroční růst o 19 %. Ve fiskálním roce 2018 společnost Deere očekává, že čistý příjem dosáhne přibližně 2,6 miliardy USD. Upravený provozní zisk ve fiskálním roce 2018 je očekáván na úrovni 3,51 miliardy USD, což oproti roku 2017 odráží zlepšení o zhruba 900 milionů dolarů. Růst společnosti bude ovlivněn zlepšením provozní výkonnosti v důsledku disciplinovaného řízení nákladů a pokračujícím investicím do technologických inovací.
 • V rámci jednotlivých segmentů společnost Deere odhaduje, že globální prodej zemědělské a zahradní mechanizace ve fiskálním roce 2018 vzroste o 9 %, přičemž jen ve Spojených státech a Kanadě by prodeje zemědělského zařízení v daném období měly vzrůst o 5-10 %, podpořeny vyšší poptávkou po velkotonážním vybavení. Poptávka po malém vybavení by nadále měla zůstat solidní a dosáhnout stejného objemu jako v roce 2017. Dle zprávy společnost zaznamenává silnou aktivitu jak v programech předběžných objednávek sezónních produktů, tak objednávek velkých traktorů, což opět podporuje budoucí výhled. Výhled čistých příjmů z finančních služeb byl pro fiskální rok 2018 stanoven na 515 milionů dolarů.
 • V segmentu stavebních a lesnických strojů vedení společnosti odhaduje, že celosvětový prodej ve fiskálním roce 2018 vykáže růst přibližně o 69 %. Výhled je založen na mírném globálním ekonomickém růstu, včetně posilující výstavby na bydlení ve Spojených státech a zlepšujícím se ropném a plynárenském sektoru. Poptávka po jednogeneračních rodinných domech v roce 2017 vzrostla ve všech regionech Spojených států. Výstavba rodinných domů vyžaduje zemní úpravy a vysoký objem stavebního dřeva, které tak představují důležité hnací síly poptávky po zemní a lesnické mechanizaci. Stavební investice by měly v roce 2018 růst vedeny ropným a plynárenským průmyslem a rezidenční aktivitou. Ropný průmysl bude podpořen cenami ropy, které by dle odhadů v roce 2018 neměly klesnout pod hranici 50 USD za barel.
 • Navíc, míra využívání strojů se v tomto segmentu stále zlepšuje a pozitivní výsledky společnost zaznamenává také díky rostoucím nájemním cenám. Dále je pravděpodobné, že akvizice společnosti Wirtgen pomůže zvýšit celkové prodeje v tomto segmentu o více jak 50 %.
 • V regionu Evropské unie vedení společnosti předpokládá, že tržby ve fiskálním roce 2018 vzrostou o 5 %. Podpořeny by měly být lepšími podmínkami v mlékárenském odvětví, v odvětví živočišné výroby a vylepšeným produkčním výhledům sklizně na klíčových trzích, jako jsou Francie či Spojené království. V Jižní Americe by růst průmyslových prodejů traktorů a kombajnů mohl vykázat růst o 0-5 %. Stejný výkon by měl zaznamenat také asijský region, kde by ekonomické oslabení Číny mělo být vykompenzováno větším ekonomickým růstem Indie. Také prodej zahradní techniky a vybavení ve Spojených státech a Kanadě dosáhne v následujícím roce pravděpodobně „pouze“ stejného růstu, jako ve fiskálním roce 2017.
 • Deere & Co. je v poslední době velmi aktivní na poli akvizic. V září 2017 společnost Deere za cenu 305 miliónů USD získala v městě Sunnyvale v Kalifornii sídlící Blue River Technology, jež je průkopníkem při zavádění high-tech moderních technologií a bezkonkurenční přesnosti do zemědělství. Výsledkem jsou nižší výdaje na obhospodařování polí, nižší náklady na používání chemikálií a šetrnější přístup k životnímu prostředí, což zemědělcům přináší značné úspory a umožňuje vynakládat více financí na zemědělská zařízení. Na začátku letošního prosince společnost za cenu 4,6 miliard eur dokončila akvizici v Německu sídlící společnosti Wirtgen, jež platí za předního hráče na globálním poli výroby zařízení pro výstavbu silnic. V rámci tohoto obchodu bude společnost těžit ze sdílení osvědčených postupů v oblasti distribuce, zákaznické podpory, výroby a technologie, jakož i rozsahu a efektivnosti provozu. Tato akvizice pomůže společnosti Deere rozšířit její stavební aktivity doposud zaměřené na Severní Ameriku v celosvětovém měřítku a také ji postavit do pozice světového lídra na poli konstrukce silnic. Vedení společnosti Deere očekává, že tento obchod pomůže ve fiskálním roce 2018 zvýšit objem čistých prodejů společnosti meziročně o 12 % na 3,1 miliardy USD. V prvním čtvrtletí roku 2018 by meziroční změna oproti roku 2017 měla představovat růst prodejů o přibližně 6 %. Po odečtení odhadovaných účetních a transakčních nákladů spojených s akvizicí se pro fiskální rok 2018 očekává, že společnost Wirtgen přispěje do provozního zisku společnosti Deere přibližně 75 miliony dolarů a přibližně 25 miliony dolarů do čistého zisku.

RIZIKA

 • Vysoké zásoby. Společnost Deere očekává, že u obilovin a olejnin bude v příštím roce ukazatel Stock-to-use ratio, udávající objem nespotřebovaných zásob přenesených do následujícího roku jako procentuální vyjádření celkové globální poptávky, u některých komodit lehce zvýšený, nicméně v obecném měřítku na podobných úrovních jako v roce 2017. Čínské zásoby obilovin a olejnin, zahrnující domácí produkci a import, zůstanou i v roce 2018 na vysokých úrovních a nabídka bude vyšší než celková poptávka. Čínské zásoby obilnin a olejnin představují téměř polovinu globálních zásob a s ohledem na to, že tyto zásoby pravděpodobně nebudou exportovány, zůstane světový trh s obilninami a olejninami i v roce 2018 citlivý vůči rozsáhlým produkčním ztrátám a geopolitickým narušením.
 • Nejistá produkce. V letošním roce jsme byli svědky rekordní produkce v Brazílii. Nicméně, není jisté, že se podobný scénář bude opakovat také v následující sezóně. Dle odhadů společnosti Deere zemědělská produkce v Brazílii v sezóně 2017-2018 v dolarovém vyjádření klesne o přibližně 4 %.
 • Vysoké náklady. Silný nápor pro společnost Deere ve formě vysokých výdajů se z letošního roku přenese dále do fiskálního roku 2018. Ve svém finančním výhledu pro fiskální rok 2018 společnost očekává, že prodejní náklady jako procento čistých prodejů dosáhnou přibližně 75 %. Za růstem nákladů na prodej by měl stát především nepříznivý produktový mix, vyšší režijní náklady a vyšší kompenzace globálních pobídek. Společnost Deere také odhaduje, že prodejní, obecné a administrativní náklady by ve fiskálním roce 2018 mohly vzrůst o přibližně 26 %. Pro fiskální rok 2018 se předpokládá, že daňová sazba oproti letošním 30 % vzroste na 31-33 % (zde platí otázka dokončení daňové reformy v USA). Tyto výdaje by se mohly negativně projevit na celkových ziscích společnosti, stejně jako nepříznivé dopady cen surovin, náklady na emise, obchodní pobídky či výdaje na důchody.
 • Nadhodnocená. Vysoké tržní ocenění společnosti může představovat další problém. V případě společnosti Deere dosahuje 12měsíční forward ukazatele EV/EBITDA (tržní kapitalizace + čistý dluh / zisk před odečtením daní, úroků a odpisů) hodnoty 13,7, zatímco stejný ukazatel u odvětví jako celku dosahuje 12,6. To znamená, že akcie jsou nadhodnocené.

Zpráva o příjmech ve 4. fiskálním čtvrtletí

Deere & Co. ve čtvrtém čtvrtletí předčila očekávání analytiků jak z pohledu zisků, tak z pohledu celkových tržeb.

 • Zisk společnosti Deere ve čtvrtém kvartálu fiskálního roku 2017 (konec 29. října 2017) vzrostl meziročně o 74 % na 1,57 USD na akcii.
 • Čistý prodej, který zahrnuje zemědělská zařízení, zahradní, stavební a lesnická zařízení, dosáhl 7,09 miliardy USD a meziročně stoupl o 26 %. Odhady analytiků překonala společnost také na straně celkových příjmů.
 • Z regionálního pohledu čisté tržby z prodeje zařízení a vybavení v USA společně s Kanadou vzrostly meziročně o 23 %, v globálním měřítku pak o 30 %. Celkové čisté tržby (včetně finančních služeb a dalších) dosáhly 8,02 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 23 %.
 • Za silnými výsledky společnosti Deere stojí zlepšující se kondice trhu se zemědělským a stavebním zařízením. Výkonnost společnosti dále podpořily výroba a prodej pokročilých produktů a pružná struktura nákladů.
 • Náklady na prodej v 4. čtvrtletí vzrostly meziročně o 23,8 % na 5,43 miliardy USD. Hrubý zisk meziročně vzrostl o 31,6 % na 1,67 miliardy dolarů. Prodejní, správní a všeobecné výdaje vzrostly o 12,5 % na 840,8 milionu dolarů. Provozní výnosy zaznamenaly meziročně výrazný růst o 59 % na 826,7 milionu dolarů.
 • Společnost Deere ve fiskálním roce 2017 ohlásila zisk na akcii ve výši 6,68 USD, což meziročně představuje růst o 38,9 %. Celkové příjmy společnosti meziročně vzrostly o 11 % na 25,9 miliardy dolarů. Celosvětové čisté prodeje ve fiskálním roce 2017, ve srovnání s 26,6 miliardami dolarů zaznamenanými ve fiskálním roce 2016, vzrostly na 29,7 miliardy dolarů.

Deere & Co. v médiích

Deere Reinforces Construction Business with Wirtgen Buy“

Deere Completes Global Rollout of New Website Design

Deere Wins Trademark Lawsuit Against FIMCO

Deere Grows in Precision Agriculture With Blue River Buy

UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD - CFD NA AKCIE DEERE & Co.

 • Investovaná částka 1 milion CZK…45.924 USD (kurz ČNB 15.12.17)
 • Typ kontraktu CFD
 • Finanční páka 1:100
 • Margin 10 % z hodnoty kontraktu
 • Cena akcie 152,78 USD/CFD (k 18.12.17)
 • 1 lot/kontrakt … 100 ks akcií … hodnota kontraktu 15.278 USD … marže 10 % … 1.527,80 USD
 • Target Price … 165,10 USD/CFD lot
 • 1. úroveň supportu … cca 142,25 USD/CFD lot
 • 2. úroveň supportu … cca 130,86 USD/CFD lot
 • Při plném 100 % zainvestování by bylo při marži 1.527,80 USD možné nakoupit až 30 lotů/kontraktů. V rámci nepsaného pravidla investorů by však maximální investovaná částka nikdy neměla překročit 50 % volných prostředků investora.
 • V případě nákupu 1 kontraktu CFD na akcie Deere & Co. pohyb kurzu k hladině TP na úrovni 165,10 USD/CFD lot nabízí potenciál 1.232 USD.
 • V případě zainvestování 50 % volných prostředků a nákupu 15 kontraktů by pohyb kurzu CFD o 12,32 USD nabídl potenciál zhodnocení přibližně o 18.480 USD.
 • V případě negativního vývoje a poklesu kurzu CFD k 1. úrovni supportu 142,25 USD/CFD by však stejný obchod pro investora znamenal ztrátu převyšující 34 % celkového objemu prostředků investora.

Výsledek investiční analýzy k 9.1.2018:

 • Datum uveřejnění analýzy: 18.12.17 . Target Price stanoven : 165,10.
 • Uzavírací cena 18.12.17 … 153,95 USD
 • Uzavírací cena 9.1.18 … 165,42 USD
 • Rozdíl k 9.1.18 … +11,47 USD * 100 (1 lot) = 1.147 USD
 • V případě nákupu 10 lotů potenciál analýzy představuje +11.470 USD

Důrazně připomínáme, že s ohledem na velikost obchodního účtu a velikost trhu je nezbytně nutné upravit velikost páky a míru zvoleného rizika. Obchodování CFD kontraktů je vysoce rizikové a nevhodně nastavený risk management může vyústit ve ztrátu velké části či všech finančních prostředků investora.

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Dokument vytvořil

Tento dokument, jehož součástí jsou investiční analýzy (Analýzy), vypracovala společnost  PrimStock s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku C 255010, vedená Městským soudem v Praze, Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1, IČ: 048 76 571, vázaný zástupce společnosti Nuntius Brokerage and Investment Services S.A., odštěpný závod, Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 045 55 481, společnost zapsaná v obchodním rejstříku A 77231, vedeným Městským soudem v Praze, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). V případě, že se na přípravě dokumentu nebo analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci společnosti PrimStock s.r.o., jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

 

Všeobecné informace:

Pracovníci společnosti při přípravě dokumentu vycházeli z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídají. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nemusí být vhodné pro každého investora. Názory v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů uvedených v dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

 

Použité metody analýzy

Při přípravě analýz používají pracovníci společnosti všeobecně uznávané metody oceňování, zejména fundamentální a technickou analýzu.

Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie či jiné aktivum má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat a z hospodaření společnosti (akcie) a aktuální kurz aktiva či akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie či jiné aktivum podhodnoceno (impuls k nákupu), nebo nadhodnoceno (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)

Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, CFD a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezi tržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

 

Střet zájmů:

Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Jelikož ve všech transakcích sjednaných v rámci Zákaznické smlouvy vystupuje Nuntius prostřednictvím svých poskytovatelů likvidity jako protistrana, mohou být zájmy společnosti Nuntius v rozporu s Vašimi. Nuntius je plně zajištěn proti riziku (hedged) a/nebo transakce jsou přímo zpracovávány (tzv. Straight Through Processing, STP) poskytovateli likvidity. Naše Zásady upravující střed zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji. Názory makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotliví zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tuto konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Společnost PrimStock vytvořila tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou investiční nástroje obchodovány, nebyli s tímto dokumentem ani Analýzou před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník ani vázaní zástupci nemají žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se našich Zásad řízení střetu zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius.

 

Předpokládané frekvence aktualizací:

Obchodník ani vázaní zástupci nezajišťují pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/ finančním trhu, a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník a jeho vázaní zástupci v daném okamžiku považují za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník a jeho vázaní zástupci si však vyhrazují právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů či sektorů.

 

Odměna osob podílejících se na vytváření Analýzy:

Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

 

Šíření Analýzy:

Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takového omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.