LEDEN 2018

ENI S.p.A.

Společnost ENI vyhledává, těží, rafinuje, přepravuje a prodává ropu, zemní plyn a chemikálie. ENI nabízí inženýrské a projektové služby v ropném průmyslu v 73 zemích světa a v polovině roku 2017 zaměstnávala přibližně 33 tisíc pracovníků.

ANALÝZA NA RŮST CENY CFD NA AKCIE

ENI S.p.A.

CFD na akcie ENI na růst

INSTRUMENT:   CFD

Symbol MT4:     Eni

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

 • Aktivity v italském Římě sídlící společnosti Eni S.p.A. s jejími přidruženými dceřinými společnostmi se týkají ropy a plynu, výroby elektřiny, petrochemikálií, služeb v rámci ropného průmyslu a strojírenského průmyslu. Činnosti společnosti můžeme rozdělit do následujících hlavních segmentů A. průzkum a těžba ropy a jejích derivátů, B. plyn a energie a C. rafinace a marketing. Mezi další segmenty patří například chemický sektor či služby a inženýrství. Aktivity společnosti Eni zahrnují výstavbu příbřežních a pevninských těžebních polí a poskytování vrtacích, designérských a inženýrských služeb pro jiné ropné a plynárenské společnosti.
 • Segment průzkumu a těžby společnosti Eni, odpovědný v první polovině roku 2017 za 76 % zisku, se zabývá vyhledáváním a těžbou ropy a zemního plynu, vývojem a terénní produkcí, stejně jako aktivitami v odvětví s LNG.
 • Segment plynu a energií, který generoval 6 % zisku, zahrnuje výrobu, prodej a distribuci plynu a elektrické energie, činnosti v oblasti mezinárodní přepravy plynu a LNG a s tím spojenou komplexní nabídku služeb.
 • Segment rafinace a marketingu společnosti Eni, který se na celkovém výdělku ve zmíněném období podílel 18 %, zahrnuje dodávky a skladování ropy, rafinace a marketing ropných produktů na maloobchodních a velkoobchodních trzích především v Itálii a ve zbytku Evropy.
 • Slibně vyznívá pro společnost ukončení nízkopříjmových operací a současně rozšíření základny aktiv v mezinárodním měřítku. Eni prodejem svého podílu ve společnosti Tigaz Zrt úplně opustila plynárenský sektor v Maďarsku. Kromě toho, zvýšení produkce ropy a zemního plynu v klíčových návazných projektech, při zachování nižších kapitálových výdajů, pomohlo společnosti vygenerovat hotovost ve výši 5 miliard EUR. Z tohoto objemu hodlá Eni financovat své budoucí kapitálové výdaje a výplatu dividend.

Faktory, které nás vedly k analýze na růst ceny akcií společnosti ENI

 • Dá se očekávat, že přetrvávající úsilí společnosti Eni cílící na rozšiřování návazných operací na Kypru, v Egyptě, Vietnamu, Indonésii, Pákistánu a Keni bude v budoucnu představovat expandující generátor zisků. Navíc, spuštění nových projektů v Ghaně, Angole, Indonésii, Mexiku a dalších připravovaných projektů znatelně pomůže v podpoře růstu produkce ropy společnosti Eni.
 • Společnost Eni zahájila těžbu zemního plynu v oblasti Zohr, která se nachází u pobřeží Egypta. Toto pole má obrovské zásoby plynu, odhadované na více než 30 bilionů kubických stop. Tento objev by se s uvedeným objemem zásob a doposud ne zcela probádaným potenciálem mohl ukázat jako doposud největší v oblasti Středomoří.
 • Odchod společnosti Eni z nízkopříjmových operací a rozšíření její mezinárodní základny aktiv přidává slibnému potenciálu. V nedávné době se společnost prodejem zbavila svého podílu ve společnosti Tigaz Zrt, která je distributorem zemního plynu v severovýchodním Maďarsku. Prostředky získané z tohoto prodeje budou použity k financování jiných růstových projektů s větším potenciálem.
 • Eni očekává, že kombinovaná produkce ropy a zemního plynu v roce 2017 meziročně vzroste o 5 % na 1,84 milionu barelů denně (BOE/D = Barrels of oil equivalent per day). Vedení společnosti pro rok 2017 očekává objevy nových zdrojů v hodnotě přibližně 0,8 miliardy barelů. Vzhledem k tomu, že ceny ropy a zemního plynu v průběhu posledních měsíců doznaly významného zotavení z historických minim, je vývoj a výhled společnosti v této oblasti chvályhodný.

RIZIKA

 • Akcie společnosti Eni v posledním roce výkonově zaostávají za výkonem odvětví jako celku. Zatímco cena akcií vzrostla o 4 %, dotčené odvětví ve stejném období posílilo o 7 %.
 • Eni čelí tlaku na poli hrubých prodejů a výnosů. Během posledních tří let (2014-2016) celkové tržby společnosti klesly o 34,8 %. Za zmíněným poklesem tržeb v uvedeném období stály především tlaky na ceny ropy a zemního plynu. Ačkoliv společnost s cílem podpořit svůj růst přijímá důležitá opatření prostřednictvím řízeného snižování nákladů, bude trvat, než se podaří stabilizovat trend stabilního růstu tržeb.
 • Pokles hotovostní bilance a růst krátkodobých dluhových nákladů od ledna 2017 odráží slabší bilanci společnosti. Výdaje na průzkumy za prvních devět měsíců roku 2017 vzrostly oproti předchozímu srovnatelnému období o 29,6 %. To nicméně v souvislosti s pozvolnou stabilizací cen energií odráží rostoucí globální ochotu investovat do nových nalezišť, která představují pro ropné společnosti nové budoucí příjmy.

Zpráva o příjmech ve 3. čtvrtletí 2017

 • Společnost Eni SpA oznámila za třetí čtvrtletí roku 2017 upravený zisk z pokračujících operací ve výši 15 centů za akcii/ADR (obchodovatelné certifikáty cenných papírů vydané velkou US bankou týkající se neamerických cenných papírů deponovaných v této bance). V předešlém čtvrtletí společnost zaznamenala ztrátu ve výši 31 centů na akcii. Zlepšení je především výsledkem celkového nárůstu produkce a realizovaných prodejních cen.
 • Provozní výkon. Celková kombinovaná produkce kapalin a plynu ve třetím čtvrtletí činila 1,803 milionu barelů ekvivalentu ropy denně (MBOE/d), což představuje meziroční nárůst o 5,4 %. MBOE/D představuje termín používaný k vyjádření kombinované produkce ropy a zemního plynu, kdy 6 tisíc kubických stop plynu odpovídá 1 barelu ropy.
 • Produkce ropy činila 885 tisíc barelů denně, což oproti období 3Q/2016 s produkcí 864 tisíc barelů denně představuje meziroční nárůst o 2,4 %. Produkce zemního plynu se meziročně zvýšila o 8,6 % na 5,012 milionů kubických stop denně.
 • Realizovaná cena ropy v daném období činila 48,03 USD/barel, což je o 17,7 % více, než před rokem realizovaná cena 40,82 USD za barel. Realizovaná cena zemního plynu činila 3,80 dolarů za tisíc kubických stop, což představuje nárůst o 21 % z 3,14 dolarů v předchozím čtvrtletí.
 • Prodej plynu dosáhl 17,44 miliard kubických metrů, což je o 9,5 % méně než ve stejném období před rokem. Pokles byl primárně zapříčiněn snížením maloobchodních aktivit v Belgii a Maďarsku.
 • Ve 3. čtvrtletí 2017 činila čistá hotovost generovaná z pokračujících provozních činností 2,2 miliardy EUR. Kapitálové výdaje dosáhly 1,6 miliardy EUR.
 • Objem čistých prodejů ve třetím čtvrtletí 2017 meziročně vzrostl o 25,87 % a o 7,09 % oproti předešlému čtvrtletí.
 • Zisk na akcii zaznamenal ve třetím čtvrtletí 2017 meziroční nárůst o 148,39 %, nicméně oproti druhému čtvrtletí klesl o 44,44 %.
 • Ukazatel poměru ceny akcie a výnosů na akcii P/E počítaný z posledních 4 čtvrtletí dosahuje vysokých 32,24.
 • Eni očekává, že kombinovaná produkce ropy a zemního plynu dosáhne za celý rok 2017 1,815 milionu barelů ekvivalentu ropy denně (BOE/D), což by představovalo meziroční růst o 5 %. Nové projekty by denní dostupnou kombinovanou produkci dle odhadu společnosti mohly zvýšit přibližně 800 tisíc barelů.
 • Vedení společnosti očekává, že celoroční kapitálové výdaje klesnou oproti srovnatelnému období roku 2016 o 18 % na 7,5 miliardy EUR. Rovněž se očekává pokles celkové výše dluhu.

UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD - CFD NA AKCIE ENI

 • Investovaná částka 1 milion CZK…48.188 USD (kurz ČNB 22.1.18)…39.370 EUR (kurz ČNB 22.1.18)
 • Typ kontraktu CFD
 • Finanční páka 1:100
 • Margin 10 % z hodnoty kontraktu
 • Cena akcie 14,82 EUR/CFD (k 19.1.18)
 • 1 lot/kontrakt … 100 ks akcií … hodnota kontraktu 1.482 EUR … marže 10 % … 148,20 EUR (cca 181,10 USD dle kurzu EUR/USD k 19.1.18)
 • Target Price 1… 15,88 EUR/CFD lot
 • Target Price 2… 16,30 EUR/CFD lot
 • 1. úroveň supportu … cca 13,77 EUR/CFD lot
 • 2. úroveň supportu … cca 12,92 EUR/CFD lot
 • Při plném 100 % zainvestování by bylo při marži 148,20 EUR možné více než 200 lotů/kontraktů. V rámci nepsaného pravidla investorů by však maximální investovaná částka nikdy neměla překročit 50 % volných prostředků investora.
 • V případě nákupu 1 kontraktu CFD na akcie Eni S.p.A. pohyb kurzu k hladině TP2 na úrovni 16,30 EUR/CFD lot nabízí potenciál 148 EUR (cca 180,9 USD).
 • V případě zainvestování 50 % volných prostředků a nákupu 100 kontraktů by pohyb kurzu CFD o 1,48 EUR nabídl potenciál zhodnocení přibližně o 14.800 EUR (cca 18.088,50 USD).
 • V případě negativního vývoje a poklesu kurzu CFD k 2. úrovni supportu 12,92 EUR/CFD by však stejný obchod pro investora znamenal ztrátu převyšující 48 % celkového objemu prostředků investora.

Důrazně připomínáme, že s ohledem na velikost obchodního účtu a velikost trhu je nezbytně nutné upravit velikost páky a míru zvoleného rizika. Obchodování CFD kontraktů je vysoce rizikové a nevhodně nastavený risk management může vyústit ve ztrátu velké části či všech finančních prostředků investora.

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Dokument vytvořil

Tento dokument, jehož součástí jsou investiční analýzy (Analýzy), vypracovala společnost  PrimStock s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku C 255010, vedená Městským soudem v Praze, Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1, IČ: 048 76 571, vázaný zástupce společnosti Nuntius Brokerage and Investment Services S.A., odštěpný závod, Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 045 55 481, společnost zapsaná v obchodním rejstříku A 77231, vedeným Městským soudem v Praze, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). V případě, že se na přípravě dokumentu nebo analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci společnosti PrimStock s.r.o., jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

 

Všeobecné informace:

Pracovníci společnosti při přípravě dokumentu vycházeli z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídají. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nemusí být vhodné pro každého investora. Názory v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů uvedených v dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

 

Použité metody analýzy

Při přípravě analýz používají pracovníci společnosti všeobecně uznávané metody oceňování, zejména fundamentální a technickou analýzu.

Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie či jiné aktivum má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat a z hospodaření společnosti (akcie) a aktuální kurz aktiva či akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie či jiné aktivum podhodnoceno (impuls k nákupu), nebo nadhodnoceno (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)

Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, CFD a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezi tržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

 

Střet zájmů:

Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Jelikož ve všech transakcích sjednaných v rámci Zákaznické smlouvy vystupuje Nuntius prostřednictvím svých poskytovatelů likvidity jako protistrana, mohou být zájmy společnosti Nuntius v rozporu s Vašimi. Nuntius je plně zajištěn proti riziku (hedged) a/nebo transakce jsou přímo zpracovávány (tzv. Straight Through Processing, STP) poskytovateli likvidity. Naše Zásady upravující střed zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji. Názory makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotliví zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tuto konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Společnost PrimStock vytvořila tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou investiční nástroje obchodovány, nebyli s tímto dokumentem ani Analýzou před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník ani vázaní zástupci nemají žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se našich Zásad řízení střetu zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius.

 

Předpokládané frekvence aktualizací:

Obchodník ani vázaní zástupci nezajišťují pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/ finančním trhu, a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník a jeho vázaní zástupci v daném okamžiku považují za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník a jeho vázaní zástupci si však vyhrazují právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů či sektorů.

 

Odměna osob podílejících se na vytváření Analýzy:

Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

 

Šíření Analýzy:

Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takového omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.