EUR/CZK SHORT

Ukončení intervencí ze strany ČNB. Analýza na posílení koruny vůči euru.

ANALÝZA EUR/CZK SHORT

FOREX: Prodej EUR/CZK

INSTRUMENT:   FOREX

Symbol MT4:     EURCZK

INTERVENCE ČNB – CO .. PROČ .. JAK

 • Systém devizových intervencí Česká národní banka spustila v listopadu roku 2013. Cílem bylo oslabit českou korunu, udržovat její kurz vůči euru přibližně na úrovni 27 korun za euro, uvolnit tehdejší měnové podmínky a pomocí oslabené koruny (s cílem povzbudit export a domácí spotřebu) podpořit růst poptávky. Důvodem, proč k tomuto kroku centrální banka přistoupila, byly v roce 2013 rostoucí obavy centrálních bankéřů z deflace, tedy všeobecného poklesu cen. Převážná část vyspělých ekonomik se v té době potýkala se slabým či slábnoucím ekonomickým růstem, stagnujícími mzdami a klesajícími cenami komodit, které demotivovaly domácnosti utrácet a společnosti investovat. Jinak řečeno s prostředím pro ekonomiku nezdravým.
 • Krok ČNB mohl mít v té době ve výsledku dva možné scénáře. 1. Pokud by růst mezd a spotřebitelský sentiment zůstaly nezměněné, hrozily vyšší dovozní ceny skrze slabší korunu poklesem domácí spotřeby a zhoršením ekonomické situace. 2. Druhou variantou bylo, že v očekávání nárůstu cen se lidé rozhodnou nakupovat a utrácet ihned, což s potenciálem vyšších mezd povede k vyšší domácí spotřebě. Sázka na druhou variantu se ukázala být správnou, když vzrostla poptávka po elektronice, automobilech i nemovitostech, což pomohlo ekonomice v růstu.

Jak využít ukončení devizových intervencí ČNB ve svůj prospěch

 • Konec kurzového závazku ze strany ČNB, ukončení měnových intervencí u páru EUR/CZK, nabízí díky podhodnocené koruně obchodníkům možnost, jak potenciálně vydělat, a to při velice nízkém riziku. Podobného 10 % posílení, kterého jsme byli svědky v případě švýcarského franku při ukončení intervencí ze strany švýcarské centrální banky v lednu 2015, bychom dle obecné shody analytiků, bankéřů a vývoje v posledních týdnech mohli být svědky již v průběhu druhého čtvrtletí letošního roku také u české koruny. Pravděpodobný vývoj tak nahrává prodeji EUR/CZK, nicméně je třeba pamatovat, že s ohledem na okamžitou vzniklou volatilitu na trzích je možné očekávat krátkodobé intradenní posílení eura. V případě, že ČNB ponechá vývoj kurzu po ukončení intervencí na trhu samotném, je možné, že by koruna mohla krátkodobě prudce posílit pod úroveň 24 korun za euro. Odhady analytiků, na jaké úrovni by se po ukončení intervencí mohl kurz EUR/CZK v rámci uzavírání krátkých pozic ustálit, se aktuálně pohybují mezi 24,50 a 25,50.

VÝHLED KONCE INTERVENCÍ

 • Koruna může posílit už začátkem dubna 2017. Podmínka pro uvolnění kurzu měny padla již v prosinci loňského roku, když spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně o 0,3 % a posunuly meziroční míru inflace na 2 %, a to o 6 měsíců dříve, než centrální banka očekávala. Navíc aktuální prognóza ČNB očekává, že se inflace nad 2 % pravděpodobně udrží i v následujících měsících. Prosincový výsledek navíc o 0,7 % překonal do té doby platný odhad vývoje ČNB. Rétorika ČNB, kterou v jejím přesvědčení, že ukončení intervencí je správným krokem, utvrzují vývoj inflace (za růstem stojí růst cen potravin, cigaret a alkoholu, EET v souvislosti s adaptací cen služeb za ubytování a stravování, rostoucí náklady na bydlení, růst ceny energií a zvyšující se spotřebitelská poptávka obecně) a zprávy z ekonomiky společně s pozitivním výhledem pro rok 2017, napovídá, že se termín zrušení intervencí rychle blíží. Dostojí-li centrální banka svému výhledu, mohlo by k němu dojít v druhém čtvrtletí letošního roku. Analytici se nicméně shodují, že pro dodržení potřebného momentu překvapení se ukončení intervencí obchodníci mohou dočkat již na počátku druhého kvartálu.

RIZIKA

 • Je třeba připomenout, že ukončení intervence ze strany ČNB bude akt nečekaný a v onom momentě překvapivý. S ohledem na skutečnost, že se doba čekání na exit ČNB může (ale nemusí) oproti stávajícímu očekávání (tvrdý závazek je dán na první 3 měsíce letošního roku) protáhnout na několik měsíců, je potřeba počítat s určitými náklady na držení krátké pozice.
 • Jelikož není možné dopředu odhadnout přesný vývoj kurzu koruny vůči euru po ukončení intervencí, je dobré s ohledem na okamžitý nárůst volatility na trzích spojený s rychlým uzavíráním obrovského množství krátkých pozic očekávat možnost silných výkyvů, rozkolísanost kurzu koruny a s ohledem na možnost krátkodobě nízké nabídky i oslabení koruny. U otevřených pozic je současně možné očekávat několikanásobné zvýšení požadavku brokera na zabezpečovací marži (margin). V celkovém výsledku by nicméně zvýšená intradenní volatilita neměla zabránit kladnému výsledku z krátké pozice s ohledem na akceptovatelné riziko obchodníka.

UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD

 • Investovaná částka 1 milión CZK … 39.539 USD (přepočítáno kurzem ČNB dne 17.1.17) … 37.009 EUR (kurz ČNB k 17.1.17)
 • Typ kontraktu FOREX
 • Marže zabezpečení 500 EUR
 • Kurz EUR/CZK 27,005 (k 17.1.17)
 • 1 lot/kontrakt … 100.000 CZK (hodnota kontraktu v EUR kurzem ČNB k 17.1.17 3.700)
 • Target price … hladina supportu … cca 25,48 CZK
 • 1. úroveň supportu … cca 25,86
 • 2. úroveň supportu … cca 25,68
 • 3. úroveň supportu … cca 25,48
 • Při plném 100 % zainvestování by bylo při marži 500 EUR možné prodat až 74 lotů/kontraktů. V rámci nepsaného pravidla investorů by však maximální investovaná částka nikdy neměla překročit 50% volných prostředků investora.
 • V případě prodeje 1 kontraktu EUR/CZK pohyb kurzu k hladině supportu na úrovni 25,48 nabízí potenciál 152.500 CZK (cca 5.643 EUR). Při investované marži 500 EUR by se jednalo o více než 1000 % zhodnocení.
 • V případě zainvestování 50 % volných prostředků a prodeji 37 kontraktů by pohyb kurzu o 1,525 CZK nabídl potenciál zhodnocení přibližně až o 208.826 EUR.
 • S ohledem na možné riziko plynoucí z nestandardní situace by negativní vývoj a nárůst kurzu páru EUR/CZK (oslabení koruny) k 4. úrovni rezistence na úrovni 27,982 CZK stejný obchod pro investora znamenal ztrátu více než 3,5 násobně převyšující celkový objem prostředků investora.

Důrazně připomínáme, že s ohledem na velikost obchodního účtu, velikost trhu a potenciálně nestandardní situaci je nezbytně nutné odpovídajícím způsobem nastavit míru zvoleného rizika. Obchodování CFD kontraktů a na Forexu je vysoce rizikové a nevhodně nastavený risk management může vyústit ve ztrátu velké části či všech finančních prostředků investora.

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Dokument vytvořil

Tento dokument, jehož součástí jsou investiční analýzy (Analýzy), vypracovala společnost PRIME Brokers s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku C 272436, vedená Městským soudem v Praze, Dukelských hrdinů 359/21, 170 00, Praha 7, IČ: 058 85 167, vázaný zástupce společnosti Leadcapital Markets Ltd., Treppides Tower, 5th Floor, Kafkasou Street 9, 2112 Aglantzia, Nicosia, Kyperská republika, licencovaného obchodníka s cennými papíry regulovaného Českou národní bankou (Obchodník). V případě, že se na přípravě dokumentu nebo analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci společnosti PRIME Brokers s.r.o., jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:

Pracovníci společnosti při přípravě dokumentu vycházeli z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídají. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nemusí být vhodné pro každého investora. Názory v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů uvedených v dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité metody analýzy

Při přípravě analýz používají pracovníci společnosti všeobecně uznávané metody oceňování, zejména fundamentální a technickou analýzu. Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie či jiné aktivum má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat a z hospodaření společnosti (akcie) a aktuální kurz aktiva či akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie či jiné aktivum podhodnoceno (impuls k nákupu), nebo nadhodnoceno (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)

Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, CFD a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezi tržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Střet zájmů:

Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Jelikož ve všech transakcích sjednaných v rámci Zákaznické smlouvy vystupuje Leadcapital prostřednictvím svých poskytovatelů likvidity jako protistrana, mohou být zájmy společnosti Leadcapital v rozporu s Vašimi. Leadcapital je plně zajištěn proti riziku a/nebo transakce jsou přímo zpracovávány (tzv. Straight Through Processing, STP) poskytovateli likvidity. Zásady upravující střed zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách Forexyard.eu.com. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji. Názory makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotliví zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tuto konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Společnost PRIME Brokers vytvořila tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou investiční nástroje obchodovány, nebyli s tímto dokumentem ani Analýzou před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník ani vázaní zástupci nemají žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se našich Zásad řízení střetu zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách Forexyard.eu.com.

Předpokládané frekvence aktualizací:

Obchodník ani vázaní zástupci nezajišťují pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/ finančním trhu, a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník a jeho vázaní zástupci v daném okamžiku považují za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník a jeho vázaní zástupci si však vyhrazují právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů či sektorů.

Odměna osob podílejících se na vytváření Analýzy:

Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Šíření Analýzy:

Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takového omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.