Federální soud nařídil správě prezidenta Donalda Trumpa, aby obnovila předpisy bývalého prezidenta Obamy 5.10.17

Federální soud nařídil správě prezidenta Donalda Trumpa, aby obnovila předpisy bývalého prezidenta Obamy, které omezují emise metanu z ropných a plynových vrtů na federální půdě. Soud rozhodl, že ministerstvo vnitra nemůže legálně a svévolně odložit funkčnost přepisu (vyhlášky), který již vešel v platnost.

Rozsudek pochází z pověření státu Kalifornie a dalších členských států, které obvinily současnou administrativu z nezákonného prosazování nových pravidel, která vstoupila v platnost 17. ledna, neboli 3 dny před inaugurací prezidenta Trumpa. Nevymáháním práva, bylo pravděpodobně doufáno v odložení pravidel o emisích až do ledna 2019, což by mělo kladný finanční dopad na energetický sektor USA a pracovní místa. Toto se shoduje se stanovisky současné vlády, nehledě na klimatické dopady. Ovšem současná situace s nesčetnými problémy s klimatem očividně některé státy USA, a hlavně ty postižené, nenechává takovéto jednání chladnými.

Analytický tým PrimStock

Zdroj: Barchart.com