ÚNOR 2018

JPMorgan Chase

Společnost JPMorgan Chase & Co. sídlící v New Yorku je finanční holdingová společnost s aktivy ve výši 2,53 bilionu dolarů a akciemi v hodnotě 255,7 miliardy dolarů (k 31.12.17). S operacemi provozovanými ve více než 60 zemích světa je JPMorgan jednou z hlavních finančních společností ve světě.
logo jpmorgan

ANALÝZA NA RŮST CENY CFD NA AKCIE

JPMorgan Chase

CFD na akcie JPMorgan Chase na růst

INSTRUMENT:   CFD

Symbol MT4:     JPMorgan

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

 • Společnost JPMorgan Chase & Co. sídlící v New Yorku je finanční holdingová společnost s aktivy ve výši 2,53 bilionu dolarů a akciemi v hodnotě 255,7 miliardy dolarů (k 31.12.17). S operacemi provozovanými ve více než 60 zemích světa je JPMorgan jednou z hlavních finančních společností ve světě. Podnikání společnosti se dělí do následujících segmentů. Spotřebitelské a komunitní bankovnictví (44,9 % z celkových čistých výnosů v roce 2017) - slouží spotřebitelům i podnikům prostřednictvím služeb bankovních poboček, bankomatů, on-line, mobilního a telefonního bankovnictví, korporátní a investiční bankovnictví (33,3 %) - tvoří bankovní, tržní a investiční služby jako investiční bankovnictví, služby tvůrce trhu, makléřské služby a nabízí dluhové produkty a cenné papíry a s nimi spojené služby korporacím, investorům, finančním institucím, vládám či komunální sféře. Segment komerčního bankovnictví (8,3 %) poskytuje služby finančních řešení, včetně poskytování úvěrů, úschovy peněz, investičního bankovnictví a správy aktiv. Dalšími jsou segment správy majetku a tvorby bohatství (12,4 %) a segment korporátního a soukromého kapitálu (1,1 %).
 • Akcie bankovního domu JPMorgan v posledních šesti měsících dokázaly výkonově překonávat výsledky odvětví jako celku, což je výsledkem působivé historie na straně příjmů společnosti. Úsilí banky cílící na správu výdajů, vyšších úrokových sazeb a rostoucí poptávku po úvěrech bude pravděpodobně i nadále představovat hnací motor finanční zralosti a stability společnosti. Zatímco společnost čelí přetrvávající výzvě na straně zpomalujícího růstu výnosů z poplatků, zejména kvůli zpomalení obchodních aktivit a slabému výkonu kapitálových trhů, vyšší daňové sazby přispějí k vyšší ziskovosti v následujících čtvrtletích.

Aktuálně

Fed by mohl agresivněji zvyšovat úrokové sazby 

 • V průběhu středy 22.2. zveřejněný zápis z lednového zasedání Fedu podtrhl pravděpodobnost rychlejšího zvyšování sazeb v USA. Z výsledku lednového zasedání Federálního rezervního systému je patrná silná důvěra v americkou ekonomiku, ve vleku čehož plánují zákonodárci pokračovat ve zvyšování krátkodobých úrokových sazeb. Prvního bychom se měli dočkat již v průběhu března.
 • Zdá se, že pozornost investorů se od míry inflace přesouvá k rekordně nízké míře nezaměstnanosti a zvyšujícím se počtům nových pracovních míst. Analytici se domnívají, že by rekordní míra pracovních přírůstků společně se silnými údaji o HDP mohly pomoct indexům udržet vzestupnou dynamiku.
 • Z 10 odvětví, které sleduje index S&P 500, vzrostl finanční sektor v minulém týdnu o 4,7 %. Možnost agresivního zvyšování sazeb ze strany Fedu v průběhu roku 2018, jež je s ohledem na růst spotřebitelských cen v průběhu posledních dvanácti měsíců o 2,1 % pravděpodobný, by mohla pomoci bankám zvýšit zisky. Rostoucí sazby zvýší úvěrové náklady, což povede k vyšším platbám úroků do pokladen věřitelů a mělo by pomoct zvýšit příjmy bank.

Růst poptávky po úvěrech

 • Zpráva Michiganské univerzity v polovině měsíce ukázala, že index amerického spotřebitelského sentimentu v únoru dosáhl rekordní výše (99,9 bodu). Jde o druhou nejvyšší známku za posledních 14 let. To naznačuje, že spotřebitelé se více zajímají o zprávy o nízké nezaměstnanosti (4,1 %), růstu mezd (v lednu meziročně + 2,9 %) a silných údajích o HDP, než o „bouřlivých“ pohybech trhů. V souvislosti se zmíněným se dá očekávat zvýšení poptávky po úvěrech a souvisejících bankovních produktech.

HDP údaje solidní

 • Poté, co v předchozích dvou čtvrtletích činila míra růstu 3 %, v posledních třech měsících 2017 rostlo HDP USA dle předběžného odhadu Úřadu pro hospodářskou politiku sezónně očištěnou roční sazbou 2,6 %. V celkovém vyznění uvedené symbolizuje nejsilnější šňůru růstu ekonomiky USA od začátku expanze v polovině roku 2009.

Daňové reformy výhodné pro banky

 • Z pohledu finančních institucí a jejich analytiků by měl být návrh daňového zákona z dlouhodobého hlediska prospěšný. Management JPMorgan se domnívá, že daňová reforma v USA pravděpodobně sníží efektivní daňovou sazbu banky v roce 2018 na 19 %. Dle mediálních zpráv bude daňová sazba pro rok 2018 výrazně nižší než skutečná sazba hrazená v roce 2016, což zvýší kombinovaný zisk bank v USA v letošním roce nejméně o 7 miliard USD.

Faktory, které nás vedly k analýze na růst ceny akcií společnosti JPMorgan Chase

 • V posledních několika letech byl čistý úrokový výnos banky JPMorgan a čistá úroková marže pod tlakem prostředí s nízkými úrokovými sazbami. Nicméně, s vidinou scénáře růstu úroků banky po zvýšení úrokových sazeb a stálým růstem úvěrů by se negativní tlak prostředí měl snížit. Vzhledem k očekávanému pokračování růstu úrokových sazeb by díky zvyšujícímu se počtu úvěrů měl čistý úrokový výnos banky růst.
 • Navíc, aby se dokázala vypořádat s náročným prostředím finančního odvětví jako celku a všeobjímající regulací, JPMorgan zeštíhluje a zefektivňuje své podnikání a zaměřuje se na klíčové operace. Společnost nadále konsoliduje svou pobočkovou síť se zvýšeným zaměřením na digitalizaci a snižování počtu zaměstnanců v jejích méně výnosných podnicích. To vše vede k úspoře nákladů.
 • JPMorgan cílí na získání statutu nejlepší depozitní franšízové sítě odvětví a na posílení svého úvěrového portfolia. Navzdory celkově náročnému tržnímu prostředí celkový objem vkladů a poskytovaných úvěrů v posledních několika letech vykazuje růst. K 31.12. 2017 činil poměr úvěrů vůči vkladům 64 %. Dle očekávání managementu bude růst úvěrů a vkladů pokračovat i v následujících čtvrtletích.
 • Kapitálový plán společnosti z roku 2017 schválený americkým Federálním rezervním systémem zahrnuje 12 % výplatu dividend a autorizaci zpětného odkupu akcií v hodnotě 19,4 miliardy dolarů.
 • Akcie JPMorgan zaznamenaly v roce 2017 růst o 23,9 %, čímž znatelně překonaly odvětví s růstem o 18,8 %. Odhady společnosti týkající se očekávaných příjmů v roce 2018 zůstávají v posledních 30 dnech, i po únorovém nárůstu volatility, beze změny. Ve srovnání s širším odvětvím se akcie společnosti mohou jevit jako podhodnocené. Aktuální poměr P/E společnosti je nižší než průměr daného odvětví. Vzhledem k lepšícímu se fundamentálnímu výhledu si společnost JPMorgan Chase zachovává růstový potenciál.

RIZIKA

 • Očekává se, že neúrokové výnosy JPMorgan budou v nadcházejících čtvrtletích nadále utlumeny především v důsledku globálních nepokojů na akciových trzích a jiných makroekonomických faktorů.
 • Přestože JPMorgan Chase vyřešila spoustu soudních sporů, stále čelí vyšetřování několika federálních agentur a několika zahraničních vlád týkajících se jejího podnikání v předkrizovém období. Dá se očekávat, že právní výdaje budou v nejbližší budoucnosti pokračovat v nepatrném růstu.
 • Konečná 12měsíční návratnost vlastního kapitálu společnosti JPMorgan (ROE) podhodnocuje potenciál jejího růstu. ROE společnosti na současné úrovni 11,63 % vykazovalo v posledních několika letech postupné zhoršení. Nepříznivě vychází porovnání s ROE indexu S&P 500 na 16,01 %. To by mohlo odrážet skutečnost, že je společnost méně efektivní při využívání vložených prostředků akcionářů.

Zpráva o příjmech společnosti ve čtvrtém čtvrtletí 2017

 • Uprostřed očekávané obchodní slabosti, silné výsledky investičního bankovnictví a vyšší sazby vedly JPMorgan ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 k zisku 1,76 dolaru na akcii. Výsledky nezahrnují jednorázovou daňovou povinnost ve výši 2,4 miliardy dolarů nebo 69 centů na akcii. Solidní růst na straně úvěrů, jež je především výsledkem vyšší úvěrové kreditní aktivity a vyšších úrokových sazeb podpořily růst čistých úrokových výnosů. Dále primárním příjmům společnosti pomohl nárůst poplatků za investiční bankovnictví a stabilní příjmy z obchodování s akciemi.
 • Negativně se naopak projevilo slabé obchodování aktiv s pevným výnosem a pokles příjmů z hypotečního bankovnictví, jež je dílem vyšších finančních nákladů. Kromě toho byly výsledky negativně ovlivněny posilováním rezerv na úvěrové ztráty, související zejména s tvorbou rezerv v portfoliu karet.
 • Celková výkonnost jednotlivých obchodních segmentů společnosti JPMorgan na straně tvorby čistých příjmů, byla slušná. Všechny segmenty, s výjimkou korporátního a investičního bankovnictví, vykázaly v 4Q meziroční nárůst čistého zisku. Pozitivními faktory byl nárůst objemu prodejů z kreditních karet i objem zpracování obchodních transakcí, které společně rostly 13procentntím tempem. Dále průměrná obchodní bilance úvěrů v oblasti komerčního bankovnictví posilovala v 4Q o 7 % a o 11 % v segmentu správy aktiv.
 • Čistý zisk JPMorgan Chase (bez poplatků souvisejících s daňovým zákonem) meziročně poklesl o 1 % na 6,7 miliardy dolarů. Čisté příjmy ve výši 24,2 miliardy dolarů ve čtvrtletí oproti stejnému období předešlého roku vzrostly o 3 %. Vyšší sazby, nárůst úvěrů a výnosů z leasingu automobilů byly hlavními důvody celkového zlepšení.
 • Neúrokové náklady oproti předešlému čtvrtletí vzrostly o 5 % na 14,6 miliardy dolarů. Tento nárůst byl způsoben mimo jiné vyššími náklady na odškodnění. Rezervy na úvěrové ztráty vzrostly meziročně o 51 % na 1,3 miliardy USD, především v důsledku tvorby rezerv ve spotřebitelských a velkoobchodních úvěrových portfoliích.

UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD - CFD NA AKCIE JPMorgan Chase

 • Investovaná částka 1 milion CZK … 48.489 USD (přepočítáno kurzem ČNB dne 22.2.18)
 • Typ kontraktu CFD
 • Finanční páka 1:100
 • Margin 10% z hodnoty kontraktu
 • Cena akcie 114,80 USD/CFD (k 22.2.18)
 • 1 lot/kontrakt … 100 ks akcií … hodnota kontraktu 11.480 USD … marže 10 % … 1.148 USD
 • Target price … 120 USD/CFD lot
 • 1. úroveň supportu … cca 107,60
 • 2. úroveň supportu … cca 103,70
 • Při plném 100% zainvestování by bylo při marži 1.148 USD možné nakoupit až 42 lotů/kontraktů. V rámci nepsaného pravidla investorů by však maximální investovaná částka nikdy neměla překročit 50 % volných prostředků investora.
 • V případě nákupu 1 kontraktu CFD na akcie JP Morgan pohyb kurzu k úrovni TP 120 USD/CFD lot nabízí potenciál 520 USD.
 • V případě zainvestování 50% volných prostředků a nákupu 21 kontraktů by pohyb kurzu CFD o 5,20 USD nabídl potenciál zhodnocení přibližně o 10.920 USD.
 • V případě negativního vývoje a poklesu kurzu CFD k 1. úrovni supportu na hodnotě 107,60 USD/CFD by však stejný obchod pro investora znamenal ztrátu převyšující 30 % celkového objemu prostředků investora.

Důrazně připomínáme, že s ohledem na velikost obchodního účtu a velikost trhu je nezbytně nutné upravit velikost páky a míru zvoleného rizika. Obchodování CFD kontraktů je vysoce rizikové a nevhodně nastavený risk management může vyústit ve ztrátu velké části či všech finančních prostředků investora.

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Dokument vytvořil

Tento dokument, jehož součástí jsou investiční analýzy (Analýzy), vypracovala společnost  PrimStock s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku C 255010, vedená Městským soudem v Praze, Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1, IČ: 048 76 571, vázaný zástupce společnosti Nuntius Brokerage and Investment Services S.A., odštěpný závod, Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 045 55 481, společnost zapsaná v obchodním rejstříku A 77231, vedeným Městským soudem v Praze, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). V případě, že se na přípravě dokumentu nebo analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci společnosti PrimStock s.r.o., jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:

Pracovníci společnosti při přípravě dokumentu vycházeli z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídají. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nemusí být vhodné pro každého investora. Názory v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů uvedených v dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité metody analýzy

Při přípravě analýz používají pracovníci společnosti všeobecně uznávané metody oceňování, zejména fundamentální a technickou analýzu.

Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie či jiné aktivum má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat a z hospodaření společnosti (akcie) a aktuální kurz aktiva či akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie či jiné aktivum podhodnoceno (impuls k nákupu), nebo nadhodnoceno (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)

Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, CFD a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezi tržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Střet zájmů:

Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Jelikož ve všech transakcích sjednaných v rámci Zákaznické smlouvy vystupuje Nuntius prostřednictvím svých poskytovatelů likvidity jako protistrana, mohou být zájmy společnosti Nuntius v rozporu s Vašimi. Nuntius je plně zajištěn proti riziku (hedged) a/nebo transakce jsou přímo zpracovávány (tzv. Straight Through Processing, STP) poskytovateli likvidity. Naše Zásady upravující střed zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji. Názory makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotliví zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tuto konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Společnost PrimStock vytvořila tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou investiční nástroje obchodovány, nebyli s tímto dokumentem ani Analýzou před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník ani vázaní zástupci nemají žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se našich Zásad řízení střetu zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius.

Předpokládané frekvence aktualizací:

Obchodník ani vázaní zástupci nezajišťují pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/ finančním trhu, a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník a jeho vázaní zástupci v daném okamžiku považují za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník a jeho vázaní zástupci si však vyhrazují právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů či sektorů. Odměna osob podílejících se na vytváření Analýzy: Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Šíření Analýzy:

Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takového omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.