LOCKHEED MARTIN LONG AKTUALIZACE SRPEN 2017

Lockheed Martin je největší americký dodavatel obranného průmyslu pro USA.

Potenciál analýzy Lockheed Martin long od vydání k 9.8.17 = +1.759 USD/CFD lot. Při 10 lotech +17.590 USD= 389.495 CZK

obrázek lockheed

ANALÝZA LOCKHEED MARTIN LONG AKTUALIZACE SRPEN 2017

Nákup CFD na akcie Lockheed Martin

INSTRUMENT:   CFD

Symbol MT4:     LockheedM

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

 • Lockheed Martin představuje největšího amerického dodavatele obranného průmyslu USA se zaměřením na dlouhodobý strategický vládní program. Ten společnosti zaručuje stabilní přísun následných objednávek plynoucích z účasti v armádě, letectvu, námořnictvu a informačních technologiích.
 • V současné době se klíčové obchodní aktivity společnosti Lockheed Martin soustředí na následující 4 segmenty: letectví, raketové a odpalovací systémy, rotační a misijní systémy a vesmírné systémy. Segment letectví vykázal v druhém čtvrtletí letošního roku tržby ve výši 5,2 miliardy USD, což odpovídá 40,9 % celkových příjmů. Tržby druhého zmíněného segmentu v druhém čtvrtletí dosáhly výše 1,6 miliardy dolarů, což odpovídá 12,6 % celkových příjmů. V segmentu rotačních a misijních systémů dosáhly tržby ve stejném období 3,4 miliardy USD, což představuje 26,8 % celkových příjmů. V segmentu zabývajícím se návrhem, vývojem, inženýrstvím a výrobou komerčních a vojenských vesmírných systémů dosáhly tržby v druhém čtvrtletí 2,4 miliardy USD, tedy 18,9 % z celkových příjmů. Lockheed Martin uzavřel druhé čtvrtletí (26. června 2017) s nedodělky (rozpracovanými objednávkami) v hodnotě 92,1 miliardy USD.
 • Meziroční výsledky byly působivé. Letecký segment obecně zaznamenal silný dvouciferný růst, který výrazně pomohl posílit tržby společnosti. Zlepšený výhled pro rok 2017 posílil optimismus ohledně budoucího vývoje. Navíc, Lockheed Martin, jakožto největší dodavatel obranných systémů na světě, je symbolem silného generátoru hotovosti. Kromě široké působnosti v USA se společnosti daří vyhledávat odpovídající příležitosti na neustále se rozšiřujícím trhu mezinárodní obrany.
 • Od nedávno schváleného návrhu zákona o obraně USA pro rok 2018, s příslibem rozpočtu ve výši 696 miliard dolarů, se navíc očekává, že podpoří růst společností, jako je právě Lockheed Martin.

Níže graf CFD Lockheed Martin, zdroj: MT4

Faktory vedoucí k analýze na růst ceny akcií společnosti Lockheed Martin

 • Od doby, kdy prezident Trump převzal svůj úřad, zaznamenal obranný průmysl solidní vzpruhu. Již v průběhu měsíce února odhalil Trump plány na výrazné zvýšení federálních výdajů souvisejících s národní bezpečností, což znatelně pomohlo k růstu „obranným“ akciím. Prezident Trump by na různé systémy související s obranou USA rád utratil 54 miliard dolarů. V průběhu letošního května pak došlo k uzavření multimiliardové dohody o zbrojení se Saudskou Arábií. Tato dohoda představuje způsob, jak zlepšit vztahy v rámci desetiletí trvající aliance s největším světovým vývozcem ropy a současně jak zvýšit šance na prodej vojenského zařízení dalším zemím v regionu. Z této dohody budou pravděpodobně nejvíce těžit američtí obranní obři jako Lockheed Martin, jehož technologie tvořily přímo součást dohody.
 • Převzetí Sikorského: Zakoupením společnosti Sikorsky Aircraft od společnosti United Technologies za 9 miliard dolarů v roce 2015 Lockheed Martin posílil své postavení světového dodavatele obranného průmyslu, když rozšířil své portfolio vojenských vrtulníků. Zvláště oblíbená helikoptéra Black Hawk představuje významný doplněk flotily vojenských letadel společnosti Lockheed Martin. Tato akvizice otevřela společnosti nové možnosti v oblasti obchodu s vrtulníky a od doby integrace významným způsobem přispívá k růstu objednávek. V tomto směru podnik Sikorsky společnosti Lockheed Martin zajistil ve druhém čtvrtletí roku 2017 pětiletou zakázku v hodnotě 3,8 miliardy USD na dodávku 257 helikoptér Black Hawk pro americkou armádu a národní gardu Saúdské Arábie. Součást této zakázky tvoří opce na dodání dalších 103 letadel, což by zvedlo potenciální hodnotu transakce na více než 5 miliard USD. Již v průběhu letošního března těžká helikoptéra Sikorsky CH-53K King Stalion získala v USA kladné rozhodnutí od Rady pro akvizice obranných systémů a vstoupila do počáteční fáze výrobního programu. Toto rozhodnutí reflektuje pozoruhodný úspěch letadla s bezkonkurenčním užitečným zatížením a moderní avionikou. Převzetí společnosti Sikorsky se tak prokazuje jako více než prospěšné pro další růst společnosti Lockheed Martin a očekává se, že stejně bude toto partnerství fungovat i v budoucnu.
 • Další strategické iniciativy: V průběhu třetího čtvrtletí roku 2016 Lockheed Martin o 18 % na kontrolních 51 % zvýšil svůj podíl ve společnosti AWE Management Limited (AWE), která provozuje nukleární program Spojeného království. Společnost AWE je propojena s obchodním segmentem společnosti Lockheed Martin s názvem Space Systems. Během druhého čtvrtletí roku 2017 tento společný podnik přispěl k nárůstu prodejů segmentu Space Systems o 275 milionů USD a byl hlavním motorem devítiprocentního nárůstu tržeb tohoto segmentu. Pro zbytek roku 2017 management společnosti očekává, že tento společný podnik přispěje firmě do společné kasy prodeji v hodnotě až 1,1 miliardy dolarů.
 • Hlavní programy a pozitivní rozpočet: Společnosti Lockheed Martin patří první příčka mezi dodavateli v oblasti obrany Spojených států, což jí zaručuje stálý přísun následných objednávek od armády, letectva, námořnictva a na straně informačních technologií. Společnost zaznamenala v 2Q významný organický růst ve svém leteckém segmentu, do kterého patří jeden z primárních projektů, a to program F-35. Během druhého čtvrtletí společnost dodala 14 letadel F-35. Se stejným růstem vedení společnosti počítá také po zbytek letošního roku. Z pohledu přijatých objednávek společnost získala další významnou zakázku ve výši 5,6 miliardy USD na 74 letounů F-35. Lockheed Martin dříve oznámil, že v průběhu stávajícího roku očekává nárůst plánovaných dodávek letounů přibližně o 40 %. Dále se předpokládá, že výroba letadel F-35 bude pokračovat po mnoho let, neboť současná letecká síla USA kombinovaná v letectvu, námořní pěchotě a námořnictvu čítá 2.443 letounů. Navíc, navrhovaný rozpočet pro fiskální rok 2018 odráží 10% nárůst oproti současnému rozpočtu, což naznačuje, že vláda Spojených států hodlá více vynakládat na obranu, jež patří do předmětu zájmu domácích lídrů jako Lockheed Martin. Část prostředků v objemu 13,5 miliardy USD by v rámci návrhu rozpočtu mělo jít na dodatečný nákup a modernizaci armádních vrtulníků Apache a Blackhawk, stíhacích letounů F-35 a F / A-18, taktických střel, systémů bezpilotních letadel a jiných. Nedávno americká Sněmovna reprezentantů schválila návrh zákona o obranné politice pro rok 2018, odrážející míru možných výdajů ve výši až 696 miliard dolarů. Tím by došlo k překonání dosavadních vládních výdajových limitů, které vstoupily v platnost v roce 2011 a které omezovaly roční vojenské výdaje USA na 549 miliard dolarů. Budou-li uzákoněny, významnou měrou povedou k posílení obchodního růstu primárních amerických dodavatelů obranného průmyslu.
 • Průnik do zámoří: Společnost v poslední době zaznamenává silnou poptávku po svých zařízeních, od letadel C-130J ve Francii a Německu, přes helikoptéry v Polsku až po systémy protiraketové obrany v regionech Asie, Tichomoří, Evropy a Středního východu. Kromě silné poptávky po taktických letadlech F-16 a F-35, stejně jako mobilních C-130J, roste zájem o další obranné systémy. V průběhu druhého čtvrtletí byl v japonské Nagoje smontován a předveden první stroj F35A. Jde o první z celkových cca 40 kusů, které budou v následujících dnech vyrobeny pro japonské ministerstvo obrany. V květnu Trump podepsal se Saudskou Arábií zbrojní dohodu v hodnotě 110 miliard USD, přičemž okolnosti nasvědčují, že většinovým dodavatelem v rámci této dohody by měla být právě společnost Lockheed Martin. Předmětem dodávek by měly být integrovaná letecká a protiraketová obrana, bojová loď, taktické letouny, helikoptéry a další technologie. Na konci prvního čtvrtletí vláda Spojených států oznámila, že plánuje pokračovat v prodeji 19 bojových letadel F-16 v celkové hodnotě 5 miliard dolarů do Bahrajnu. Jde o dohodu, která byla v loňském roce pozastavena kvůli obavám z porušování lidských práv.
 • V roce 2016 27 % příjmů společnosti plynulo od mezinárodních zákazníků. Management       

  Lockheed Martin očekává, že tento trend v blízké budoucnosti vzroste na minimálně 30 %.

 • Stabilní peněžní tok: Lockheed Martin je nadále silným generátorem hotovosti, který mu pomáhá přijímat důležitá rozhodnutí o rozmístění hotovosti. V druhém čtvrtletí roku 2017 společnost v rámci svých aktivit vygenerovala hotovost v hodnotě 1,54 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 4,8 %. S výdaji ve výši 278 milionů dolarů tvořily v 2Q volné peněžní prostředky 1,3 miliardy dolarů.
 • Dividendy: Společnost vyplatila dividendy ve výši 525 milionů dolarů a vrátila akcionářům 81 % zisku. Dříve ve třetím čtvrtletí roku 2016 společnost zvýšila čtvrtletní dividendu o 10% na 1,82 dolaru na akcii, což přivedlo roční míru dividendy na 7,28 USD.
 • Zpětné odkupy akcií: V průběhu druhého čtvrtletí Lockheed Martin zpětně odkoupil 1,9 miliónu akcií v hodnotě 500 miliónů USD. Do konce letošního roku hodlá management společnosti provézt zpětný odkup až 2 miliónů akcií.
 • Ocenění dle P/E je příznivé na hodnotě 15,70.

RIZIKO

 • Velká závislost na kontraktech vlády Spojených států. Většina příjmů společnosti plyne z vládních smluv v USA. V roce 2016 činily z celkového objemu prodeje americké vládě celých 71 %, z čehož 59 % tvořily objednávky amerického ministerstva obrany.
 • Silná závislost na vlajkovém programu F-35. Bojový letoun F-35 byl navržen a vyvinut pro USA a jejich spojence, aby nahradily stárnoucí letouny F-16 a další stárnoucí bojové letouny. Jedná se o největší a současně nejdražší zbrojní systém v historii USA. V roce 2016 představoval prodej těchto letounů 23 % z celkového prodejního objemu. Očekává se, že toto procento v blízké budoucnosti poroste. Jakékoliv rozhodnutí o snížení vládních výdajů či snížení plánovaných zakázek by mohly mít nepříznivý dopad na finanční výsledky společnosti.
 • Rostoucí konkurence. Stejně jako na domácí půdě, tak i v zahraničí, čelí společnost Lockheed Martin u širokého portfolia nabízených produktů a služeb silné konkurenci. Především pak v odvětví služeb. Navíc, nákupy armádních a informačních technologií se podobně jako v jiných sektorech stále více zaměřují na cenu, než na jiné konkurenční faktory.
analýza 1

Graf č.1 zdroj: Equity

Graf zobrazuje roční výnosy, hrubý zisk a čistý zisk v průběhu času. Ideální stav představuje stejný růst ve všech sloupcích, stejně jako pozitivní růst čistých příjmů. Kratší vzdálenost mezi výškou sloupce výnosů a pruhy hrubého / čistého zisku vykazuje vysokou marži pro společnost. Výnosy jsou tržby, hrubý zisk jsou peníze, které společnost obdrží po prodeji produktu, zatímco čistý zisk představuje peníze, které společnost odvedla domů na konci roku po započtení všech výdajů.

analýza

Graf č.2 zdroj: Equity

Tento graf zobrazuje každoroční představu o maržích společností. Hrubá marže ukazuje, kolik peněz společnost drží po započítání pouze nákladů na výrobu produktu (výroba a vstupy), zatímco čistý zisk ukazuje procento tržeb, které společnosti zůstanou po započtení všech výdajů (platy, nájemné, administrativa apod). Čím vyšší tyto údaje jsou, tím lépe. Vzdálenost mezi zelenými a oranžovými pruhy zobrazuje koncentraci nákladů. Pokud je oranžová lišta výrazně vyšší než zelená, plyne většina nákladů pro společnost z nákladů, které přímo nesouvisejí s výrobou.

AKTUALIZACE

Náš předpoklad proražení historického maxima a dosažení TP1 na úrovni 300 USD/CFD byl potvrzen. Potenciál dalšího růstu zůstává zachován. Očekáváme dosažení hranice TP2 na úrovni 310 USD/CFD.

Těm, kteří se nechali inspirovat červencovou analýzou společnosti PrimStock na nákup CFD na akcie společnosti Lockheed Martin, mohl tento obchod od data vydání analýzy nabídnout potenciál růstu o 1.759 USD při nákupu pouhého 1 lotu.

Prorůstový výhled pro následující období i s ohledem na stávající rostoucí geopolitické napětí, mezi Spojenými státy a Severní Koreou především, zůstává nadále velmi pozitivní, kdy úroveň TP2 nemusí nutně představovat mezní hranici růstového potenciálu.

Ukázkový příklad - CFD na akcie LOCKHEED MARTIN

Investovaná částka 1 milion CZK … 45.160 USD (přepočítáno kurzem ČNB dne 14.8.17)

Typ kontraktu CFD

Finanční páka 1:100

Margin 5% z hodnoty kontraktu

Cena akcie 289,59 USD/CFD (k 26.7.17)

1 lot/kontrakt … 100 ks akcií … hodnota kontraktu 28.959 USD … marže 5 % … 1447,95 USD

Target price … TP1 = 300 USD/CFD lot. TP2 = 310 USD/CFD lot. 

1. úroveň supportu … cca 296

2. úroveň supportu … cca 291

Při plném 100% zainvestování by bylo při marži 1447,95 USD možné nakoupit až 31 lotů/kontraktů. V rámci nepsaného pravidla investorů by však maximální investovaná částka nikdy neměla překročit 50% volných prostředků investora.

V případě nákupu 1 kontraktu CFD na akcie Lockheed Martin pohyb kurzu k TP2 na úrovni 310 USD nabízí potenciál 2.041 USD.

V případě zainvestování 50% volných prostředků a nákupu 15 kontraktů by pohyb kurzu CFD o 20,41 USD nabídl potenciál zhodnocení přibližně o 30.615 USD.

V případě negativního vývoje a poklesu kurzu CFD k 1. úrovni supportu na hodnotě 296 USD/CFD (z pohledu uzavírací ceny 307,18 USD/CFD k 14.8.17) by však stejný obchod pro investora znamenal ztrátu dosahující více jak 30 % celkového objemu prostředků investora.


Důrazně připomínáme, že s ohledem na velikost obchodního účtu a velikost trhu je nezbytně nutné upravit velikost páky a míru zvoleného rizika. Obchodování CFD kontraktů je vysoce rizikové a nevhodně nastavený risk management může vyústit ve ztrátu velké části či všech finančních prostředků investora.

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Dokument vytvořil

Tento dokument, jehož součástí jsou investiční analýzy (Analýzy), vypracovala společnost  PrimStock s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku C 255010, vedená Městským soudem v Praze, Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1, IČ: 048 76 571, vázaný zástupce společnosti Nuntius Brokerage and Investment Services S.A., odštěpný závod, Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 045 55 481, společnost zapsaná v obchodním rejstříku A 77231, vedeným Městským soudem v Praze, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). V případě, že se na přípravě dokumentu nebo analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci společnosti PrimStock s.r.o., jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

 

Všeobecné informace:

Pracovníci společnosti při přípravě dokumentu vycházeli z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídají. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nemusí být vhodné pro každého investora. Názory v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů uvedených v dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

 

Použité metody analýzy

Při přípravě analýz používají pracovníci společnosti všeobecně uznávané metody oceňování, zejména fundamentální a technickou analýzu.

Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie či jiné aktivum má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat a z hospodaření společnosti (akcie) a aktuální kurz aktiva či akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie či jiné aktivum podhodnoceno (impuls k nákupu), nebo nadhodnoceno (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)

Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, CFD a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezi tržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

 

Střet zájmů:

Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Jelikož ve všech transakcích sjednaných v rámci Zákaznické smlouvy vystupuje Nuntius prostřednictvím svých poskytovatelů likvidity jako protistrana, mohou být zájmy společnosti Nuntius v rozporu s Vašimi. Nuntius je plně zajištěn proti riziku (hedged) a/nebo transakce jsou přímo zpracovávány (tzv. Straight Through Processing, STP) poskytovateli likvidity. Naše Zásady upravující střed zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji. Názory makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotliví zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tuto konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Společnost PrimStock vytvořila tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou investiční nástroje obchodovány, nebyli s tímto dokumentem ani Analýzou před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník ani vázaní zástupci nemají žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se našich Zásad řízení střetu zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius.

 

Předpokládané frekvence aktualizací:

Obchodník ani vázaní zástupci nezajišťují pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/ finančním trhu, a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník a jeho vázaní zástupci v daném okamžiku považují za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník a jeho vázaní zástupci si však vyhrazují právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů či sektorů.

 

Odměna osob podílejících se na vytváření Analýzy:

Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

 

Šíření Analýzy:

Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takového omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.