Lockheed Martin vyhrál logistickou smlouvu pro speciální operace USA

Velitelství zvláštních operací USA vybralo Lockheed Martin za svého hlavního dodavatele globálních logistických a podpůrných služeb.

Nový kontrakt Lockheedu, jako hlavního dodavatele programu Globální logistické podpůrné služby speciálních operačních sil USA, spadá pod novou smlouvu o časově blíže nespecifikovaných neurčitých dodávkách v neurčitém množství, která navazuje na dosavadní kontrakt udělený společnosti v roce 2010. Maximální hodnota kontraktu dosahuje 8 miliard USD.

Služby, které mají být společností Lockheed poskytnuty Speciálním operačním silám USA, zahrnují pokročilé služby v oblasti globální logistiky a skladování, opravy a údržbu leteckého a pozemního zařízení a podporu napříč celé řady leteckých, pozemních a námořních platforem.

Robert Černík, analytik