MASTERCARD

ANALÝZA NA CFD NA AKCIE MASTERCARD ČERVEN 2018

CFD na akcie Mastercard na růst

INSTRUMENT:   CFD

Symbol MT4:    Mastercard

Grafy, data, informace zdroj: Barchart.com, Investing.com, Bloomberg.com. Equities.com, MT4

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

 • Společnost Mastercard byla založena v roce 1966 a sídlí v Purchase v New Yorku. Je přední světovou společností zabývající řešením globálních plateb. Poskytuje řadu dodatkových služeb na podporu platebních, debetních, mobilních, webových a bezkontaktních plateb a dalších souvisejících programů elektronických plateb pro finanční instituce a další subjekty ve více než 150 měnách v přibližně 210 zemích světa.
 • Akcie společnosti Mastercard od loňského roku výkonově porážejí vybraný sektor jako celek. Vzhledem k pevnému postavení na trhu, pokračující expanzi, digitálním iniciativám a významným příležitostem plynoucím z dlouhodobého globálního trendu posunu směrem k elektronickým platbám je postavení společnosti více než dobře pro-růstově orientováno. Růst příjmů společnosti Mastercard je globálně na vzestupu a bude dále pokračovat na pozadí její silné pozice na trhu a atraktivních klíčových aktivitách, které jsou dlouhodobě řízeny novými smlouvami, obnovenými smlouvami a rozšiřováním portfolia nabízených služeb.
 • Strategické akvizice, aliance a technologické inovace společnosti Mastercard spolu s iniciativami zaměřenými na diverzifikaci produktů a geografickou expanzi předznamenávají společnosti dlouhodobý růst.
 • Akcie společnosti Mastercard od začátku roku výkonově poráží vybraný sektor jako celek. Vzhledem k pevnému postavení na trhu, pokračující expanzi, digitálním iniciativám a významným příležitostem plynoucím z dlouhodobého globálního trendu posunu směrem k elektronickým platbám je postavení společnosti více než dobře pro-růstově orientováno. Růst příjmů společnosti Mastercard je globálně na vzestupu a bude dále pokračovat na pozadí její silné pozice na trhu a atraktivních klíčových aktivitách, které jsou dlouhodobě řízeny novými smlouvami, obnovenými smlouvami a rozšiřováním portfolia nabízených služeb. Akvizice firem VocaLink a NuData Security vhodně doplňuje úsilí společnosti podílet se na nových platebních tocích a zvyšuje nabídku ochrany a zabezpečení.
 • Strategické akvizice, aliance a technologické inovace společnosti Mastercard spolu s iniciativami zaměřenými na diverzifikaci produktů a geografickou expanzi předznamenávají společnosti dlouhodobý růst.

Faktory vedoucí k analýze na růst ceny akcií společnosti Mastercard

 • Hvězdný výkon ceny akcií. Akcie společnosti Mastercard od počátku letošního roku rostou o téměř 25 % a překonávají výkon celého sektoru, jež ve stejném období přidává 14 %. Vzhledem k pokroku na straně fundamentů by mohl růst ceny akcií Mastercard pokračovat a vytvářet nová maxima. Tuto domněnku podporuje síla americké a globální ekonomiky a posilující nálada konzumentů více utrácet, a to především pomocí elektronických platebních nástrojů. Ta tam je doba, kdy spotřebitelé před nákupem vytvářeli fronty na pokladních přepážkách v bance.
 • Silný pozitivní výhled. Na letošní konferenci investorů společnost Mastercard nabídla investorům optimistický výhled budoucích příjmů. Dle v květnu zveřejněných výsledků za první čtvrtletí letošního roku, jejichž obsahem byly rekordní výsledky na straně příjmů i zisků, našla svou cestu ke společnosti Mastercard velká část peněz z otevřených peněženek globálních konzumentů. Od doby zveřejnění výsledků akcie společnosti posílily o dalších více než 10,5 %.
 • Konzistentní růst příjmů. S ohledem na silnou tržní pozici a atraktivitu hlavních aktivit společnosti, které jsou nadále řízené novými i obnovovanými smlouvami a rozšířením nabídky služeb, je možné očekávat, že si společnost v nadcházejících čtvrtletích svůj obrat udrží. Pokračující iniciativy včetně digitální strategie a rozšiřování geografického otisku společnosti vytvářejí další optimismus.
 • Silná historií prověřená pozice na poli mezinárodních operací. Mezinárodní trhy poskytují společnosti Mastercard prostředky pro růst i diverzifikaci. Značná část příjmů společnosti pochází z mezinárodních regionů, jako je Asie, Pacifik, Kanada, Evropa, Latinská Amerika, Afrika a Blízký východ.
 • Strategické aliance s vládami, bankami a korporacemi v těchto regionech společně s rozvinutými státy, jako jsou Německo, Spojené království, Austrálie či Japonsko pozitivně podporují expanzi elektronického obchodu v rozvíjejícím se odvětví elektronických peněz. Tyto trhy, vedené posunem směrem k většímu využívání platebních karet a vyššími spotřebitelskými výdaji, mají značný potenciál generovat v následujících letech růst.
 • Průběžné investice do technologií. Společnost dosahuje významného pokroku ve své digitální strategii a neustále investuje do technologií. MasterPass se stal historicky první sítí na světě, která dokáže poskytovat digitální platební služby skrze všechna zařízení a všechny kanály. Společnost dále investuje do tokenizační technologie plateb. Ta podporuje bezkontaktní platby a digitální zabezpečené vzdálené platby a zvyšuje zabezpečení transakcí. Tokenizace chrání data zákazníků tak, že číselnou řadou (tokenem) nahrazuje informaci o účtu z plastové platební karty. Tato technologie umožňuje autorizovat platby, aniž by došlo k zveřejnění detailů účtu. Pokračující investice do nových technologií by společnosti měly pomoci udržet konkurenční náskok v rostoucím odvětví elektronických plateb.
 • Lepší než očekávané výsledky. Společnosti Mastercard oznámila v prvním čtvrtletí 2018 upravený zisk na akcii ve výši 1,50 USD, čímž překonala očekávání analytiků. Výnosy společnosti meziročně vzrostly o 43 %. Lepší než očekávané výsledky byly především podpořeny nárůstem objemu platebních transakcí a přeshraničních transakcí. Příjmy společnosti Mastercard v prvním čtvrtletí dosáhly 3,6 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 27 %. Upravené provozní náklady vzrostly o 32 % na 1,6 miliardy USD. K 31. březnu 2018 dosáhl počet klientských karet Mastercard a Maestro 2,4 miliardy. Výnosy z investic zaznamenaly růst o 13 %. Úrokové náklady meziročně vzrostly o 10,3 % na 49 milionů dolarů.
 • K 31. březnu 2018 činily hotovostní prostředky společnosti a peněžní ekvivalenty 6,9 miliardy USD, což představuje nárůst o 16 % oproti úrovni na konci roku 2017.
 • V průběhu prvního čtvrtletí 2018 provedla společnost zpětný odkup akcií v hodnotě 1,4 miliardy USD a na dividendách vyplatila 263 milionů USD.
 • V průběhu minulého měsíce byly ze strany analytiků několikrát změněny odhady vývoje trendu, kdy osmkrát analytici zvýšili své odhady rozšíření stávajícího růstového trendu. Ve dvou případech analytici svá očekávání snížili.
 • Mastercard, stejně jako v loňském roce, překonává očekávání trhu a je na výsluní zájmu investorů. Současně s tím nicméně roste poměrový ukazatel P/E. Aktuální ocenění naznačují, že se společnost v současné době nemůže řadit k levným titulům. Přesto se v očích mnoha obchodníků jedná o skvělou společnost se solidním investičním potenciálem. Navzdory současným vyšším cenám by akcie společnosti stále mohly nabídnout solidní výnos, pokud bude společnost i nadále schopná profitovat z růstu globálního bezhotovostního světa.

Obrázek: pohled na grafický vývoj loga společnosti Mastercard v čase. Zdroj: Flickr.com

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zpráva o příjmech v 1. čtvrtletí 2018

Mastercard ve třetím čtvrtletí předčila očekávání analytiků jak z pohledu zisků, tak z pohledu celkových tržeb.

 • Zisk na akcii meziročně vzrostl o 41,28 % na 1,50 USD.
 • Meziročně čistý zisk společnosti v daném období vzrostl o 38 % na 1,49 miliardy USD. Za lepšími, než očekávanými výsledky stojí zejména vyšší objem switch transakcí, nárůst objemu přeshraničních plateb a zisky z akvizic. Jako omezující faktor je třeba zmínit vyšší objem poskytnutých slev a pobídek.
 • Silná provozní výkonnost. Celkové příjmy společnosti v 1Q 2018 meziročně vzrostly na 3,58 miliardy USD.
 • Ve zmíněném období celkové provozní náklady společnosti zaznamenaly oproti předešlému čtvrtletí (1,79) mírný pokles na 1,75 miliardy USD, a to díky nižším všeobecným a správním nákladům a nákladům na reklamu a marketing.
 • Výnosy společnosti meziročně vzrostly o 43 %. Lepší než očekávané výsledky byly především podpořeny nárůstem objemu platebních transakcí a přeshraničních transakcí.
 • Příjmy společnosti Mastercard v prvním čtvrtletí dosáhly 3,6 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 27 %.
 • Upravené provozní náklady vzrostly o 32 % na 1,6 miliardy USD.
 • K 31. březnu 2018 dosáhl počet klientských karet Mastercard a Maestro 2,4 miliardy.
 • Výnosy z investic zaznamenaly růst o 13 %. Úrokové náklady meziročně vzrostly o 10,3 % na 49 milionů dolarů.

RIZIKA

 • Společnost Mastercard je nucena se vyrovnávat s obtížemi spojenými s udržováním výdajů na provoz gigantické obchodní sítě. Celkové provozní náklady společnosti v posledních pěti letech rostou. Je pravděpodobné, že růst provozních nákladů bude pokračovat i v nadcházejících čtvrtletích, a to především kvůli pokračujícím investicím na podporu strategických iniciativ, vyšším slevám a finančním pobídkám a vyšším právním nákladům.
 • Společnost pracuje s poměrně vysokými náklady v rámci slev a finančních pobídek, které využívá pro získávání nových zákazníků a nových obchodních cest.
 • Ocenění Mastercard na současné úrovni jeví známky nadhodnocení. Při pohledu na 12-ti měsíční výhled ukazatele poměru ceny a výnosů (P/E) společnosti, který činí vysokých 41,44 (založeno na odhadu příjmů v následujících 12 měsících), není vyloučeno, že investoři dále nebudou chtít za akcie platit žádnou vyšší prémii. Nepříznivě pro společnost vyznívá také porovnání s 12 měsíčními forwardy ukazatele P/E, který u celého odvětví dosahuje 23,48.

Ukázkový příklad - CFD na akcie Mastercard

 • Investovaná částka 1 milion CZK…45.911 USD (kurz ČNB 11.6.18)
 • Typ kontraktu CFD
 • Finanční páka 1:10
 • Margin 10 % z hodnoty kontraktu
 • Cena akcie 198,26 USD/CFD (k 11.6.18)
 • 1 lot/kontrakt … 100 ks akcií … hodnota kontraktu 19.826 USD … marže 10 % … 1.982,60 USD
 • Target Price 1 … 210 USD/CFD lot
 • Target Price 2 … <210USD/CFD lot
 • 1. úroveň supportu … cca 189,60 USD/CFD lot
 • 2. úroveň supportu … cca 183,10 USD/CFD lot
 • Při plném 100 % zainvestování by bylo při marži 1.982,60 USD možné nakoupit až 23 lotů/kontraktů. V rámci nepsaného pravidla investorů by však maximální investovaná částka nikdy neměla překročit 50 % volných prostředků investora.
 • V případě nákupu 1 kontraktu CFD na akcie Mastercard pohyb kurzu k TP 1 na úrovni 210 USD/CFD lot nabízí potenciál 1.174 USD.
 • V případě zainvestování 50 % volných prostředků a nákupu 11 kontraktů by pohyb kurzu CFD o 11,74 USD nabídl potenciál zhodnocení o 12.914 USD.
 • V případě negativního vývoje a poklesu kurzu CFD k 1. úrovni supportu 189,60 USD/CFD by však stejný obchod pro investora znamenal ztrátu převyšující 20 % celkového objemu prostředků investora.

Důrazně připomínáme, že s ohledem na velikost obchodního účtu a velikost trhu je nezbytně nutné upravit velikost páky a míru zvoleného rizika. Obchodování CFD kontraktů je vysoce rizikové a nevhodně nastavený risk management může vyústit ve ztrátu velké části či všech finančních prostředků investora.

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k analýze

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Dokument vytvořil

Tento dokument, jehož součástí jsou investiční analýzy (Analýzy), vypracovala společnost  PrimStock s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku C 255010, vedená Městským soudem v Praze, Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1, IČ: 048 76 571, vykonávající analytické, marketingové služby a služby technického supportu pro licencovaného zahraničního obchodníka s CP poskytujícího přeshraniční služby v ČR společnost Nuntius Brokerage and Investment Services S.A., Dragatsaniou Str. 6, 10559, Athény, Řecká republika, registrovanou v seznamech ČNB a regulovanou Řeckou komisí pro kapitálové trhy (Hellenic Capital Market Commission, HCMC) na základě licence číslo 7/481/30.7.2008 (Obchodník). V případě, že se na přípravě dokumentu nebo analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci společnosti PrimStock s.r.o., jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

 

Všeobecné informace:

Pracovníci společnosti při přípravě dokumentu vycházeli z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídají. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nemusí být vhodné pro každého investora. Názory v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů uvedených v dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

 

Použité metody analýzy

Při přípravě analýz používají pracovníci společnosti všeobecně uznávané metody oceňování, zejména fundamentální a technickou analýzu.

Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie či jiné aktivum má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat a z hospodaření společnosti (akcie) a aktuální kurz aktiva či akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie či jiné aktivum podhodnoceno (impuls k nákupu), nebo nadhodnoceno (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)

Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, CFD a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezi tržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

 

Střet zájmů:

Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Jelikož ve všech transakcích sjednaných v rámci Zákaznické smlouvy vystupuje Nuntius prostřednictvím svých poskytovatelů likvidity jako protistrana, mohou být zájmy společnosti Nuntius v rozporu s Vašimi. Nuntius je plně zajištěn proti riziku (hedged) a/nebo transakce jsou přímo zpracovávány (tzv. Straight Through Processing, STP) poskytovateli likvidity. Zásady upravující střed zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius. Odměňování zaměstnanců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji. Názory makléřů či jiných zaměstnanců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotliví zaměstnanci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tuto konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Společnost PrimStock vytvořila tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou investiční nástroje obchodovány, nebyli s tímto dokumentem ani Analýzou před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se našich Zásad řízení střetu zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius.

 

Předpokládané frekvence aktualizací:

Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/ finančním trhu, a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů či sektorů.

 

Odměna osob podílejících se na vytváření Analýzy:

Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

 

Šíření Analýzy:

Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takového omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.