ANALÝZA NOVO NORDISK

AKTUALIZACE LISTOPAD 2017

Potenciál analýzy od vydání +336,80 USD/lot. Při 10 lotech 3.368 USD.

ANALÝZA PrimStock

NOVO NORDISK na růst

CFD na akcie Novo Nordisk

INSTRUMENT:   CFD

Symbol MT4:     NovoNord

Akcie Novo Nordisk provází v letošním roce silný růstový trend. Díky společnosti PrimStock jste jeho potenciál mohli využít také Vy.

Těm, kteří se nechali inspirovat říjnovou analýzou společnosti PrimStock na CFD na akcie společnosti Novo Nordisk, mohla tato analýza navýšit během pouhých 6 týdnů obchodní účet o 336,80 USD, a to při nákupu pouhého 1 lotu. Stávající vývoj na trzích, růstový trend farmaceutického trhu a přetrvávající převaha býčích obchodníků napovídají, že potenciál této analýzy nemusí být ani zdaleka vyčerpán. Posílení na úroveň TP 2  350 DKK/CFD lot a navýšení stávajícího potenciálu USD o dalších 361 USD na celkových 697,80 USD/CFD lot by při zachování fundamentů v následujících týdnech mohlo být reálné.

PŘEDSTAVENÍ

V dánském Bagsværdu sídlící společnost Novo Nordisk představuje společnost zaměřenou na zdravotní péči s celosvětovou působností a lídra na globálním trhu v péči o cukrovkou (tržní podíl 27 %). Společnost je také klíčovým hráčem na poli péče o hemofilii (porucha srážlivosti krve), terapii růstovým hormonem, hormonální substituční terapii a péče o obezitu.

__________________________________________________________________________________________________________________

 • Novo Nordisk prodává své výrobky ve více než 180 zemích, včetně Severní Ameriky, Evropy, Číny, Japonska, Koreje a na mezinárodních trzích.
 • Na poli péče o zdraví působí ve dvou hlavních segmentech: péče o cukrovku a obezitu a výroba bio-farmaceutik. Zatímco první zmíněný segment je zaměřen na inzulín, peptid podobný glukagonu 1 (GLP-1), jiné produkty související s proteiny, prostředky na obezitu a perorální antidiabetika, segment bio-farmaceutik zahrnuje léčbu hemofilie, terapii růstovým hormonem a hormonální substituční terapii.
 • Mezi nejznámější léky společnosti Novo Nordisk patří Levemir, NovoRapid, Victoza, NovoMix 30, NovoMix 50, NovoMix 70, NovoSeven, NovoThirteen a Norditropin. V květnu roku 2015 společnost uvedla na trh v USA pod názvem Saxenda svůj první produkt určený pro správu hmotnosti.
 • Společnost Novo Nordisk za rok 2016 zveřejnila celkové tržby ve výši 111,8 miliardy dánských korun (cca 17,67 miliardy USD), což meziročně představuje zlepšení o 3,6 %. V segmentu péče o cukrovku a obezitu příjmy dosáhly meziročního růstu o 3,9 % na 88,9 miliardy DKK. Tento segment se na celkových tržbách podílel 79,6 %. Segment zaměřený na bio-farmaceutika pak zaznamenal meziroční růst o 2,2 % na 22,9 miliard DKK a na celkových tržbách se podílel 20,4 %.
 • V prvním čtvrtletí roku 2017 společnost Novo Nordisk dosáhla tržeb ve výši 28,5 miliardy DKK, což představuje meziroční nárůst o 5 %. Celkový prodej v segmentu péče o cukrovku a obezitu se zvýšil o 13 % na 23,8 miliardy DKK, nicméně v druhém segmentu zaznamenal pokles o 24 % na 4,7 miliardy DKK.

Faktory vedoucí k analýze na růst ceny akcií společnosti Novo Nordisk

 • Růstový trend ceny akcií: Růst ceny akcií společnosti Novo Nordisk překračuje v letošním roce 37 % a znatelně tak poráží průměr celého odvětví se ziskem 16,5 %.
 • Silná základna na trhu s cukrovkou: Novo Nordisk má velmi silné kořeny na poli boje s cukrovkou s globálním tržním podílem 27 %. Společnost má rovněž více než silnou pozici na globálním trhu s inzulínem s celkovým tržním podílem 45-46 %. Společnost má k dispozici jedno z nejširších portfolií prostředků pro boj s cukrovkou. Segment léčby cukrovky a obezity zaznamenal v roce 2016 růst o 3,9 % a byl poháněn silným prodejem léčiv, jako jsou Victoza, Tresiba, Saxenda a Xultophy.
 • V září 2015 léky Tresiba a Ryzodeg 70/30 byly americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schváleny pro použití léčby cukrovky u dospělých osob. Prodej léku Tresiba byl následně rozšířen do 56 zemí. Stávající odhady růstu příjmů z prodeje tohoto léku na předpis odrážejí stabilní růstový trend užívání tohoto léku.
 • Počet lidí bojujících s cukrovkou má dle mnoha studií růstový trend. Mezinárodní federace diabetiků očekává, že do roku 2035 bude na celém světě s cukrovkou diagnostikováno téměř 592 miliónů lidí. Očekáváme, že produkty společnosti pro boj s cukrovkou budou i nadále dobře fungovat a vyššími prodeji pomáhat společnosti v růstu.
 • Léky na cukrovku si vedou dobře: Hlavní zdroje příjmů společnosti jsou vytvářeny a řízeny silným prodejem produktů, jako je například Victoza. Victoza představuje jednou denně používaný lék typu GLP-1 schválený pro užívání dospělými s diagnostikovanou cukrovkou typu II. Lék Victoza v současnosti zaujímá vedoucí postavení na trhu v segmentu GLP-1 léků s 58 % tržním podílem. V roce 2016 tento lék zaznamenal nárůst prodeje o 12 %.
 • V srpnu 2017 FDA schválil nové podmínky používání přípravku Victoza, užívaného ke snížení rizika vzniku závažných nežádoucích kardiovaskulárních účinků u dospělých s cukrovkou typu II. Rozhodnutí FDA vychází z výsledků průzkumu LEADER, který ukázal, že Victoza statisticky významně snižuje riziko kardiovaskulární smrti, ne-fatálního srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice o 13 % v případě, když je podáván jako doplněk standardní péče, s absolutním snížením rizika o 1,9 %.
 • V červnu 2017 vydal vědecký Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) v rámci Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) kladné stanovisko k aktualizaci etikety v rámci EU pro přípravek Victoza na základě studie LEADER. Lék Victoza je nyní jediným GLP-1 léčivem v EU s označením, které zahrnuje informace o prevenci kardiovaskulárních příhod. To by mělo dále zvýšit příjmy společnosti.
 • Navíc, v roce 2015 byl v USA na trh uveden přípravek na obezitu s názvem Saxenda, jež se setkal s pozitivním přijetím. Prodej tohoto léku byl následně zaveden v dalších 19 zemích. Analytici očekávají, že tento lék v nadcházejících čtvrtletích výrazně přispěje k růstu příjmů společnosti.
 • Lék na srážlivost krve schválen: V květnu 2017 schválila americká FDA biologickou licenci společnosti Novo Nordisk pro přípravek Rebinyn (N9-GP) pro léčbu dospělých a dětí s hemofilií B (porucha srážlivosti krve). Rebinyn je v USA obchodní značka. Následovalo schválení přípravku Evropskou komisí a udělení registrace přípravku Refixia (obchodní značka pro tentýž lék v Evropě) pro léčbu adolescentů a dospělých s hemofilií B. Následně společnost podala žádost o schválení používání léku v Japonsku. Očekává se, že také tento lék bude do budoucna představovat jeden z hlavních příjmů společnosti.
 • Zaměřeni na rozvoj strategického tržního plánu: Novo Nordisk pokračuje v rozvíjení strategického plánu tržeb, s primárním zaměřením na terapeutické proteiny v inzulínu, GLP-1, faktory srážení krve a lidské růstové hormony. Společnost neustále pokračuje ve vyvíjení nových účinnějších léčebných postupů a léků pro boj s cukrovkou, která stále představuje její hlavní oblast odbornosti. Mezi hlavní kandidáty potenciálního růstu příjmů v budoucnosti patří dále semaglutid (nové antidiabetikum) a N9-GP.
 • V únoru 2017 společnost předložila japonskému ministerstvu zdravotnictví, práce a sociálních věcí novou žádost o schválení použití semaglutidu na léčbu dospělých s diabetem typu II. O tři měsíce dříve předložila společnost Novo Nordisk žádost o registraci a schválení použití tohoto přípravku také Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA).

RIZIKA

 • Obecná hrozba pro klíčové produkty: Jedno z hlavních nebezpečí pro společnost představuje expirace patentů některých produktů v portfoliu společnosti Novo Nordisk. V roce 2014 se společnost Novo Nordisk potýkala s vypršením patentu pro dva její produkty NovoRapid/NovoLog a NovoLog Mix/NovoMix. V roce 2017 dále v USA, Evropě i Japonsku vyprší patent společnosti na složení léku Norditropin a v roce 2023 v USA a Evropské unii vyprší patentová ochrana léku Victoza. Novo Nordisk také na trhu s lidským růstovým hormonem čelí riziku pocházejícího od biosimilárních léčiv, biotechnologických léků, které představují dynamicky se rozvíjející oblast farmaceutického trhu. Navíc, trh s diabetem je již přeplněný množstvím dostupných léků. Mezi přímé konkurenty společnosti patří například společnosti Merck, Eli Lilly či Sanofi.
 • Potlačení regulatorních komplikací: S obecnou hospodářskou soutěží, která ve farmaceutickém průmyslu dynamicky roste, je třeba, aby nové léky v krátké době přinesly očekávaný profit a naplnily očekávání společnosti. Společnost Novo Nordisk proto musí být schopna pružně reagovat na regulatorní zádrhely. Například: v říjnu 2016 dostal Novo Nordisk od americké FDA odpověď na žádost o schválení nového léku Fiasp (ultrarychle účinkující inzulín aspart). Agentura požadovala před provedením kontroly nutné pro posouzení v rámci schvalovacího procesu dodatečné informace týkající se chemické analýzy, imunogenicity a klinické farmakologii. S řadou nových léků a přípravků, jejichž schválení se očekává v příštích čtvrtletích, by nepříznivé výsledky mohly vážně ovlivnit akcie Novo Nordisk.
 • AKTUÁLNĚ: Společnost Novo Nordisk 29. září oficiálně potvrdila schválení léku Fiasp ze strany americké FDA. Jeho použití je tak v současné době schváleno nejen v Evropě a Kanadě, ale nově také v USA.
 • Tlak na ceny: Tržní podmínky ve farmaceutickém průmyslu se nadále mění se snahou vládních subjektů snížit nebo kontrolovat náklady. Ve většině zemí, ve kterých Novo Nordisk prodává inzulín, jsou ceny výrobků dotovány nebo podléhají cenové kontrole. Navíc společnost stále čelí cenovému tlaku ostatních hráčů na trhu. V budoucnu může firma čelit silnému cenovému prostředí na americkém trhu s bazálním inzulínem. Tlak na pokles ceny by mohl negativně ovlivnit budoucí tržby.
 • Navíc, očekává se, že prodej bude částečně negativně kompenzován dopadem vypršení platnosti patentu v USA pro lék NovoLog, ztrátou exkluzivity výrobků v rámci hormonální substituční terapie, zesílením hospodářské soutěže na trzích s diabetem a bio-farmaceutiky a nepříznivými makroekonomickými podmínkami v několika světových regionech. V lednu 2016, kvůli negativnímu výsledku cenových jednání s německou Národní asociací zákonných zdravotních pojišťoven, byla společnost nucena z německého trhu stáhnout lék Tresiba.

Zpráva o příjmech ve 2. čtvrtletí 2017

 • Novo Nordisk ve druhém čtvrtletí předčil očekávání na straně zisků: Novo Nordisk oznámil za 2. čtvrtletí roku 2017 zisky ve výši 59 centů na ADR (obchodovatelné certifikáty cenných papírů vydané velkou US bankou týkající se neamerických cenných papírů deponovaných v této bance). Čtvrtletní tržby vzrostly meziročně o 1,6 % (v DKK měně o 3 %) na 4,23 miliardy dolarů.
 • Čtvrtletí v detailu: Novo Nordisk působí ve dvou segmentech a těmi jsou 1) cukrovka a péče o obezitu, 2) bio-farmaceutika. Ve druhém čtvrtletí letošního roku tvořil hlavní zdroj příjmů společnosti nárůst prodeje inzulínu nové generace, jako jsou Victoza a Saxenda. Růst tržeb je dílem vyšších prodejů jak v mezinárodních operací (+5 %), tak operací v Severní Americe (+2 %).
 • Segment péče o cukrovku a obezitu zaznamenal ve zmíněném čtvrtletí celkový růst tržeb o 8 %. Prodej segmentu bio-farmaceutik klesl o 15 %. Tržby z prodeje léků na srážlivost krve vzrostly o 7 %.
 • Výdaje na výzkum a vývoj vzrostly o 2 % díky vyšším nákladům na výzkum v oblasti cukrovky a obezity v raném věku a nákladům na vývoj perorálního semaglutidu a jiných programů týkajících se péče o diabetiky. Administrativní náklady klesly o 3 %, a to především kvůli cílenému řízení kontroly nákladů. Náklady na prodej a distribuci se snížily o 2 %, což odráží zejména nižší propagační aktivity v USA po startu Tresiby v roce 2016 a rozsáhlé iniciativy k řízení nákladů.

VÝHLED

 • V roce 2017 očekává společnost Novo Nordisk růst celkových tržeb v rozmezí 1-3 %. Tento růst by měl být s největší pravděpodobností výsledkem robustního prodejního výkonu léků Victoza, Tresiba, Saxenda a Xultophy. Operační zisk by se měl pohybovat v rozmezí od -1 % do + 5 %. Na jedné straně odráží mírný výhled růstu tržeb, na straně druhé pak mírný nárůst prodejních a distribučních nákladů v druhé polovině roku 2017 na podporu zaváděných produktů a zlepšení řízení nákladů na výzkum a vývoj.

NOVO NORDISK V MÉDIÍCH

„Studie Tresiby ukazuje, že lidé s diabetem typu II, kteří se vyvarují těžké hypoglykémii, mají snížené riziko úmrtí“

Semaglutid dosáhl redukce jak glukózy, tak hmotnosti“

Fiasp významně zlepšil celkovou kontrolu hladiny cukru u diabetu typu I“

Victoza snižuje riziko závažných kardiovaskulárních příhod“

Victoza potvrzen v USA jako jediný lék cukrovky typu II s indikací snižování rizika závažných nežádoucích kardiovaskulárních příhod“

Victoza schválen v EU jako jediný GLP-1 s označením zahrnujícím prevenci kardiovaskulárních příhod“

Semaglutid ve studii vykazuje pozoruhodné výsledky“

Ukázkový příklad - CFD na akcie Novo Nordisk aktualizace

 • Investovaná částka 1 milion CZK…46.539 USD (kurz ČNB 23.11.17)…292.312 DKK (kurz ČNB 23.11.17)
 • Typ kontraktu CFD
 • Finanční páka 1:100
 • Margin 10 % z hodnoty kontraktu
 • Cena akcie 327,30 DKK/CFD (k 23.11.17)
 • 1 lot/kontrakt … 100 ks akcií … hodnota kontraktu 32.730 DKK … marže 10 % … 3.273 DKK (cca 521 USD dle kurzu USD/DKK k 23.11.17)
 • Target Price 2 … 350 DKK/CFD lot
 • 1. úroveň supportu … cca 311,54 DKK/CFD lot
 • 2. úroveň supportu … cca 306,62 DKK/CFD lot
 • Při plném 100 % zainvestování by bylo při marži 3.273 DKK možné nakoupit až 89 lotů/kontraktů. V rámci nepsaného pravidla investorů by však maximální investovaná částka nikdy neměla překročit 50 % volných prostředků investora.
 • V případě nákupu 1 kontraktu CFD na akcie Novo Nordisk pohyb kurzu k TP 2 na úrovni 350 DKK/CFD lot nabízí potenciál 2.270 DKK (cca 361 USD).
 • V případě zainvestování 50 % volných prostředků a nákupu 44 kontraktů by pohyb kurzu CFD o 22,70 DKK nabídl potenciál zhodnocení přibližně o 99.880 DKK (cca 15.903 USD).
 • V případě negativního vývoje a poklesu kurzu CFD k 1. úrovni supportu na hodnotě 311,54 DKK/CFD by však stejný obchod pro investora znamenal ztrátu přesahující 23 % celkového objemu prostředků investora.

Průběžný výsledek analýzy k 23.11.17

Datum potenciálního vstupu: 10.10.17

Uzavírací cena CFD 10.10.17 306,15 DKK

Uzavírací cena CFD 23.11.17  327,30 DKK

Rozdíl k 23.11.17…+21,15 DKK * 100 (1 lot) = 2.115 DKK = 336,80 USD

V případě nákupu 10 lotů potenciál analýzy představuje +3.368 USD

USD/DKK k 23.11.17 = 6,2802


Důrazně připomínáme, že s ohledem na velikost obchodního účtu a velikost trhu je nezbytně nutné upravit velikost páky a míru zvoleného rizika. Obchodování CFD kontraktů je vysoce rizikové a nevhodně nastavený risk management může vyústit ve ztrátu velké části či všech finančních prostředků investora.

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Dokument vytvořil

Tento dokument, jehož součástí jsou investiční analýzy (Analýzy), vypracovala společnost  PrimStock s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku C 255010, vedená Městským soudem v Praze, Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1, IČ: 048 76 571, vázaný zástupce společnosti Nuntius Brokerage and Investment Services S.A., odštěpný závod, Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 045 55 481, společnost zapsaná v obchodním rejstříku A 77231, vedeným Městským soudem v Praze, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). V případě, že se na přípravě dokumentu nebo analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci společnosti PrimStock s.r.o., jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:

Pracovníci společnosti při přípravě dokumentu vycházeli z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídají. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nemusí být vhodné pro každého investora. Názory v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů uvedených v dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité metody analýzy

Při přípravě analýz používají pracovníci společnosti všeobecně uznávané metody oceňování, zejména fundamentální a technickou analýzu.

Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie či jiné aktivum má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat a z hospodaření společnosti (akcie) a aktuální kurz aktiva či akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie či jiné aktivum podhodnoceno (impuls k nákupu), nebo nadhodnoceno (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)

Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, CFD a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezi tržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Střet zájmů:

Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Jelikož ve všech transakcích sjednaných v rámci Zákaznické smlouvy vystupuje Nuntius prostřednictvím svých poskytovatelů likvidity jako protistrana, mohou být zájmy společnosti Nuntius v rozporu s Vašimi. Nuntius je plně zajištěn proti riziku (hedged) a/nebo transakce jsou přímo zpracovávány (tzv. Straight Through Processing, STP) poskytovateli likvidity. Naše Zásady upravující střed zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji. Názory makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotliví zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tuto konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Společnost PrimStock vytvořila tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou investiční nástroje obchodovány, nebyli s tímto dokumentem ani Analýzou před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník ani vázaní zástupci nemají žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se našich Zásad řízení střetu zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius.

Předpokládané frekvence aktualizací:

Obchodník ani vázaní zástupci nezajišťují pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/ finančním trhu, a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník a jeho vázaní zástupci v daném okamžiku považují za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník a jeho vázaní zástupci si však vyhrazují právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů či sektorů.

Odměna osob podílejících se na vytváření Analýzy:

Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Šíření Analýzy:

Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takového omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.