POBÍDKY

Společnost Nuntius Brokerage and Investment Services S.A. (obchodník) se s naší společností může dělit o poplatky ve spojení s transakcemi prováděnými na Vašem účtu. Naše společnost může dostávat odměnu na bázi procenta ze spreadu, fixní platbu a/nebo na bázi jakékoliv jiné metody, která je s obchodníkem dohodnuta, což může mít vliv na náklady spojené s Vaším účtem. Nyní výše úplaty za činnost naší společnosti jako vázaného zástupce obchodníka činí maximálně 60 % ze spreadů a swapů. Více informací k poplatkům a provizím poskytneme na požádání.