VISA Inc.

ANALÝZA NA CFD NA AKCIE VISA SRPEN 2018

CFD na akcie Visa na růst

INSTRUMENT:   CFD

Symbol MT4:    Visa

Grafy, data, informace zdroj: Barchart.com, Investing.com, Bloomberg.com. Equities.com, MT4

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

 • Společnost Visa Inc. je globální společností zabývající se platebními technologiemi, která spojuje spotřebitele, podniky, banky a vlády a umožňuje jim používat digitální měnu místo hotovosti a šeků. Cílem společnosti Visa Inc. je propojit svět prostřednictvím nejinovativnější, nejspolehlivější a bezpečnější platební sítě - umožňující jednotlivcům, firmám a ekonomikám prosperovat. Pokročilá globální zpracovatelská síť společnosti, VisaNet, poskytuje bezpečné a spolehlivé platby po celém světě a je schopna zpracovávat více než 65.000 zpráv o transakcích za sekundu. Cílené zaměření společnosti na inovace je katalyzátorem rychlého růstu propojeného obchodu na jakémkoli zařízení a hnací silou bezhotovostní budoucnosti pro každého a všude.
 • S přechodem světa od analogu k digitálu společnost Visa spojuje značku, produkty, lidi a síť v globálním měřítku s cílem změnit podobu obchodu v budoucnosti. V celosvětovém měřítku existují tendence k nahrazení hotovosti kartami, a proto je Visa součástí odvětví, které má dlouhodobý potenciál růstu. Dle statistických údajů Euromonitor International je používání spotřebitelských karet na vzestupu a již v celosvětovém měřítku předčilo hotovostní platby. Odhaduje se, že spotřebitelské karetní platby budou vykazovat meziroční růst o 6,6 %.
 • Visa v sektoru platebních karet patří ke klíčovým hráčům na globálním trhu a její síť nabízí mnoho iniciativ, které jí umožňují těžit z tohoto silného růstu. Mezi hlavní priority patří pokračování v zavádění bezkontaktních plateb po celém světě. Urychlují celý proces platby a jde zároveň o bezpečnou a pohodlnou platební formu. V zemích, kde má Visa vysokou penetraci bezkontaktních plateb, jako je Austrálie, zaznamenala společnost rekordní míru přijetí. Míra používání bezkontaktních plateb zde dosahuje až 90 %.
 • Strategické akvizice, aliance a technologické inovace společnosti Visa spolu s iniciativami zaměřenými na diverzifikaci produktů a geografickou expanzi předznamenávají společnosti dlouhodobý růst.
 • Společnosti patří místo třetího nejsilnějšího hráče v akciovém indexu Dow Jones s neustálým růstem, který se zdá být nezastavitelný. Úroveň dividendy (0,21 USD/akcie, dividend expiration day 16. 8. 18) v kombinaci se silným stabilním růstem z ní dělají příležitost pro každého investora.

Faktory vedoucí k analýze na růst ceny akcií společnosti Visa

 • Vynikající výkon v 3Q. Společnost ve třetím fiskálním čtvrtletí reportovala lepší, než očekávané výsledky, a to jak na straně zisků, tak příjmů a poskytla update výhledu pro zbytek roku.
 • Od počátku letošního roku k 1. 8. cena akcií společnosti Visa vzrostla již o 20,9 %. Zisk na akcii v 3Q dosáhl 1,20 USD. Celkově se hospodářský výsledek společnosti ve zmíněném období oproti stejnému období loňského roku meziročně zlepšil o 39 %. Lepší výsledky jsou dílem (stabilního a dlouhotrvajícího) růstu objemu plateb, větší přeshraniční platební aktivitou a znatelným nárůstem zpracovaných transakcí.
 • Silný výkon. Čisté provozní výnosy ve výši 5,2 miliardy dolarů překonaly odhady analytiků a stejně tak tržby, které meziročně vzrostly o 1,5 %. Tento růst byl primárně způsoben konzistentním růstem objemu plateb, přeshraničním objemem a zpracovanými transakcemi.
 • Založeno na konstantní hodnotě dolaru se růst objemu plateb ve třetím fiskálním čtvrtletí meziročně zlepšil o 11 % na 2,1 bilionu dolarů. Přeshraniční růst objemu plateb dosáhl 10 %. Objem zpracovaných transakcí Visa vzrostl oproti předchozímu roku o 12 % na 31,7 miliardy USD. Výnosy v segmentu služeb vzrostly meziročně o 13 % na 2,2 miliardy dolarů.
 • Tržby za zpracování dat vzrostly meziročně o 19 % na 2,4 miliardy dolarů. Mezinárodní transakční tržby vzrostly o 16 % na 1,8 miliardy dolarů. Ostatní výnosy se meziročně zvýšily o 9 % na 229 milionů dolarů. Klientské pobídky ve výši 1,4 mld. USD vzrostly meziročně o 19,7 % a ve vykazovaném čtvrtletí představovaly 20,8 % hrubých výnosů. Upravené provozní náklady vzrostly ve třetím fiskálním čtvrtletí meziročně o 10,4 % na 1,76 miliardy dolarů, především kvůli vyšším marketingovým nákladům a nákladům na odpisy a amortizace. Náklady na úroky se meziročně zvýšily o 10,7 % na 155 milionů dolarů.
 • Program zpětného odkupu akcií a výhled dividend. Během vykazovaného čtvrtletí společnost odkoupila akcie v hodnotě 1,8 miliardy dolarů a vyplatila dividendu ve výši 487 milionů dolarů.
 • Výhled pro rok 2018. Výhled managementu společnosti Visa pro rok 2018 zůstal oproti dřívějším předpovědím beze změny. Společnost očekává, že se růst čistých roční příjmů bude pohybovat na spodní hranici dvouciferných hodnot, přičemž přibližně 1 % pozitivního dopadu poplyne z pohybu směnných kurzů. Výše klientských pobídek vyjádřená v procentech hrubých příjmů by se měla pohybovat v rozmezí 21,5-22 %. Společnost mírně snížila očekávání růstu zisku na akcii (EPS) na horní úroveň padesáti procentní hranice (56-59 %). Dříve byla očekáváním mezní úroveň šedesáti procentní hranice (65 %). Odhad EPS zahrnuje přibližně 1,5 % kladný dopad plynoucí z kurzového rozdílu a 9-10 % dopad daňové reformy.

Závěrem

Výsledky společnosti Visa odrážejí dlouhodobý robustní výkon. Společnost zůstává nadále dobře nasměrovaná pro růst na pozadí solidní tržní pozice, zvyšování objemu plateb, narůstajících akvizic a významných příležitostí plynoucích z globálního posunu směrem k elektronickým platbám.

Visa v médiích

 „Visa, Sabre Pair On Travel Payments

Why Visa Is Expected to Outperform the Market and Is a LEAP Candidate

Visa and Mastercard Earnings: The Growth of Card Payments Continues

FIFA World Cup Fans Turn To Contactless Payments For In-Stadium Spending

Ukázkový příklad - CFD na akcie Visa

 • Investovaná částka 1 milion CZK…45.685 USD (kurz ČNB 1.8.18)
 • Typ kontraktu CFD
 • Finanční páka 1:5
 • Margin 20 % z hodnoty kontraktu
 • Cena akcie 138,09 USD/CFD (k 1.8.18)
 • 1 lot/kontrakt … 100 ks akcií … hodnota kontraktu 13.809 USD … marže 20 % … 2.761,80 USD
 • Target Price 1 … 145 USD/CFD lot
 • Target Price 2 … >145 USD/CFD lot
 • 1. úroveň supportu … cca 129 USD/CFD lot
 • 2. úroveň supportu … cca 119 USD/CFD lot
 • Při plném 100 % zainvestování by bylo při marži 2.761,80 USD možné nakoupit až 16 lotů/kontraktů. V rámci nepsaného pravidla investorů by však maximální investovaná částka nikdy neměla překročit 50 % volných prostředků investora.
 • V případě nákupu 1 kontraktu CFD na akcie Visa pohyb kurzu k TP 1 na úrovni 145 USD/CFD lot nabízí potenciál 691 USD.
 • V případě zainvestování 50 % volných prostředků a nákupu 8 kontraktů by pohyb kurzu CFD o 6,91 USD zvýšil potenciál zhodnocení analýzy přibližně o 5.528 USD.
 • V případě negativního vývoje a poklesu kurzu CFD k 1. úrovni supportu 129 USD/CFD by však stejný obchod pro investora znamenal ztrátu dosahující téměř 16 % celkového objemu prostředků investora.

Důrazně připomínáme, že s ohledem na velikost obchodního účtu a velikost trhu je nezbytně nutné upravit velikost páky a míru zvoleného rizika. Obchodování CFD kontraktů je vysoce rizikové a nevhodně nastavený risk management může vyústit ve ztrátu velké části či všech finančních prostředků investora.

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k analýze

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Dokument vytvořil

Tento dokument, jehož součástí jsou investiční analýzy (Analýzy), vypracovala společnost PrimStock s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku C 255010, vedená Městským soudem v Praze, Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1, IČ: 048 76 571, vázaný zástupce společnosti Nuntius Brokerage and Investment Services S.A., licencovaného obchodníka s cennými papíry regulovaného Českou národní bankou (Obchodník). V případě, že se na přípravě dokumentu nebo analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci společnosti PrimStock s.r.o., jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:

Pracovníci společnosti při přípravě dokumentu vycházeli z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídají. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nemusí být vhodné pro každého investora. Názory v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů uvedených v dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité metody analýzy

Při přípravě analýz používají pracovníci společnosti všeobecně uznávané metody oceňování, zejména fundamentální a technickou analýzu. Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie či jiné aktivum má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat a z hospodaření společnosti (akcie) a aktuální kurz aktiva či akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie či jiné aktivum podhodnoceno (impuls k nákupu), nebo nadhodnoceno (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)

Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, CFD a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezi tržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Střet zájmů:

Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Jelikož ve všech transakcích sjednaných v rámci Zákaznické smlouvy vystupuje Nuntius prostřednictvím svých poskytovatelů likvidity jako protistrana, mohou být zájmy společnosti Nuntius v rozporu s Vašimi. Nuntius je plně zajištěn proti riziku (hedged) a/nebo transakce jsou přímo zpracovávány (tzv. Straight Through Processing, STP) poskytovateli likvidity. Naše Zásady upravující střed zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji. Názory makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotliví zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tuto konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Společnost PrimStock vytvořila tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou investiční nástroje obchodovány, nebyli s tímto dokumentem ani Analýzou před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník ani vázaní zástupci nemají žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se našich Zásad řízení střetu zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius.

Předpokládané frekvence aktualizací:

Obchodník ani vázaní zástupci nezajišťují pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/ finančním trhu, a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník a jeho vázaní zástupci v daném okamžiku považují za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník a jeho vázaní zástupci si však vyhrazují právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů či sektorů.

Odměna osob podílejících se na vytváření Analýzy:

Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Šíření Analýzy:

Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takového omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.