VISA Inc.

Příjmy společnosti Visa Inc. (NYSE: V) ve čtvrtletí říjen-prosinec 2017 zaznamenaly zdravý růst, který byl dílem silných svátečních výsledků a nárůstem elektronického obchodování. V letošním roce očekáváme to samé.

ANALÝZA NA CFD NA AKCIE VISA LISTOPAD 2018

CFD na akcie Visa na růst

INSTRUMENT:   CFD

Symbol MT4:    Visa

Grafy, data, informace zdroj: Barchart.com, Investing.com, Bloomberg.com. Equities.com, MT4

Představení společnosti

 • Společnost Visa Inc. je globální společností zabývající se platebními technologiemi, která spojuje spotřebitele, podniky, banky a vlády a umožňuje jim používat digitální měnu místo hotovosti a šeků. Cílem společnosti Visa Inc. je propojit svět prostřednictvím nejinovativnější, nejspolehlivější a nejbezpečnější platební sítě - umožňující jednotlivcům, firmám a ekonomikám prosperovat. Pokročilá globální zpracovatelská síť společnosti, VisaNet, poskytuje bezpečné a spolehlivé platby po celém světě a je schopna zpracovávat více než 65.000 zpráv o transakcích za sekundu. Mezi další platební značky patří Visa, Visa Electron, PLUS a Interlink.
 • Mezi nové iniciativy patří aplikace Visa Direct, která zjednodušuje platební styk mezi lidmi, Visa payWave, která umožňuje bezkontaktní platby prostřednictvím chytrých telefonů, Visa Integrated Marketing Solutions - karta marketingové platformy malých a středních emitentů a Visa Commerce Network.
 • Cílené zaměření společnosti na inovace je katalyzátorem rychlého růstu propojeného obchodu na jakémkoli zařízení a hnací silou bezhotovostní budoucnosti pro každého a všude. Primárními výnosovými segmenty společnosti Visa jsou: tržby ze služeb (36 % z hrubých výnosů ve fiskálním roce 2017), tržby ze zpracování dat (34 %), z mezinárodních transakcí (25 %) a ostatní (5 %).
 • S přechodem světa od analogu k digitálu společnost Visa spojuje značku, produkty, lidi a síť v globálním měřítku s cílem změnit podobu obchodu v budoucnosti. V celosvětovém měřítku existují tendence k nahrazení hotovosti kartami, a proto je Visa součástí odvětví, které má dlouhodobý potenciál růstu. Dle statistických údajů Euromonitor International je používání spotřebitelských karet na vzestupu a již v celosvětovém měřítku předčilo hotovostní platby. Odhaduje se, že spotřebitelské karetní platby budou vykazovat meziroční růst o 6,6 %.
 • Strategické akvizice, aliance a technologické inovace společnosti Visa spolu s iniciativami zaměřenými na diverzifikaci produktů a geografickou expanzi by mohly nadále směřovat společnost k dlouhodobému růstu.

Faktory vedoucí k analýze na růst ceny akcií společnosti Visa

 • Visa nadále těží z akvizic společnosti Visa Europe, silného mezinárodního obchodu, zvyšování objemu obchodů, investic do digitalizace a zdravé účetní bilance.
 • Perfektní výkon akcií. Akcie společnosti Visa získaly v průběhu roku 25 %, čímž předstihly osmnáctiprocentní růst odvětví. Vzhledem k robustním fundamentům společnosti se očekává, že cena akcií v nadcházejících čtvrtletích výrazně poroste. Zisk na akcii v posledním reportovaném čtvrtletí dosáhl 1,21 USD.
 • Konzistentní růst příjmů: Příjmy společnosti se v posledních několika letech konzistentně zvyšovaly. Mezi roky 2008-2018 dosáhl její ukazatel složené roční míry růstu (CAGR) úrovně 12,5 %. Dá se očekávat, že společnost by si v nadcházejících čtvrtletích měla svůj růst příjmů nadále udržet. To s ohledem na silnou tržní pozici, atraktivní podnikatelské prostředí, které kupředu pohání nové a obnovované smlouvy, zvyšující se počet akvizic, rostoucí globální elektronické výdaje prostřednictvím karet, masivní globální přechod k digitální formě plateb a rozšiřující se nabídku služeb. Vedení společnosti očekává, že růst čistých příjmů bude ve fiskálním roce 2019 pokračovat dvouciferným číslem.
 • Akvizice Visa Europe znatelně zvýšila hodnotu: Společnost dokončila akvizici společnosti Visa Europe v červnu roku 2016. Sjednocení s Visa Europe bylo jednou z nejdůležitějších dlouhodobých růstových strategií. Společnost cílí na vytvoření globální konkurenční výhody plynoucí ze silného obchodního modelu a s pořízením Visa Europe z rozšíření celosvětového pole působnosti. Management společnosti odhaduje, že do budoucna by Evropa mohla představovat silně rostoucí region a platební trh o velikosti 3,3 bilionu USD. Dohoda pro společnost znamená silně pro-růstový faktor posilující její celkovou výkonnost tím, že pomohla zvýšit objem plateb, přeshraniční objemy a objem zpracovaných transakcí. Po roce a půl vlastnictví společnosti Visa Europe výsledky překonávají odhady plánovaného akvizičního modelu. Kumulativní nárůst EPS (zisk na akcii) je s dvouletým předstihem o 10 % vyšší, než bylo očekávání vedení společnosti. Společnosti se také podařilo dokončit dva nejdůležitější komplexní aspekty finální integrace, a to migraci technologické platformy a restrukturalizaci hlavních klientských smluv na konkurenceschopné obchodní podmínky. Management společnosti věří, že Visa Europe bude pro společnost dlouhodobým přispěvatelem v oblasti příjmů.
 • Silný mezinárodní obchod: Společnost spatřuje významný potenciál v Německu, které je v dnešní době elektronizace stále silně hotovostně zaměřené. Silné zastoupení má společnost také v Rusku, které jakožto rozvinutá ekonomika roste jak na domácím trhu, tak na poli zahraniční působnosti, což významně přispívá k přeshraničnímu růstu obchodních činností společnosti Visa. Stejně tak Čína představuje dlouhodobou obchodní příležitost. Management společnosti Visa se domnívá, že v příštích několika letech dojde k silnému rozvoji obchodních aktivit společnosti v Japonsku, a to díky pozitivně smýšlející a aktivní japonské vládě v otázkách podpory elektronických plateb a oblasti elektronického obchodování.
 • Optimistická očekávání růstu podnikatelské aktivity v Japonsku mimo jiné pramení také z blížících se Olympijských her v roce 2020, které se budou konat v Tokiu a okolí. V Indii vedla demonetizace k výraznému nárůstu objemu domácích transakcí. Expandující mezinárodní operace Indie vedly v posledních několika čtvrtletích k nárůstu objemu přeshraničních transakcí a očekává se, že tento vzniklý trend bude i nadále pokračovat. Visa očekává, že růst objemu mezinárodních plateb zůstane silný a stabilní i v následujícím roce 2019.
 • Technologický pokrok. Společnost pokračuje v investicích do technologií s cílem dále rozvíjet své vedoucí postavení na platebních trzích, minimalizovat dopad podvodů a maximální možnou měrou chránit spotřebitelské a obchodní údaje. Jedním z hlavních globálních cílů společnosti Visa je zajištění bezpečnosti plateb při přerodu z fyzického na digitální prostředí. VisaNet, Visa Token Service, Visa Direct, Visa Checkout jsou některé z platforem, které společnost v uplynulých letech vyvinula pro posílení své digitální platformy. Globálně společnost sází na rozvoj pokročilých technologií, včetně bezdotykových plateb a plateb pomocí skenování, které by měly v blízké budoucnosti patřit k hlavním formám spotřebitelského a obchodního platebního styku. V této oblasti došlo v poslední době k řadě akvizic včetně viditelného nárůstu investic do Fintech startupů. Předpokládáme pokračování činností Visa v této oblasti, neboť jde o jednu z hlavních součástí strategického růstového programu společnosti.
 • Silná bilanční pozice: Společnost Visa se těší silné hotovostní a investiční pozici spolu se silným a stabilním peněžním tokem. Volné hotovostní prostředky společnosti po dividendách v roce 2017 vzrostly o 86 % a o 45 % v roce 2018. Silná bilanční pozice dává managementu společnosti „volnou ruku“ v oblasti akvizic a financování kapitálových výdajů, které hrají důležitou roli v oblasti dlouhodobého růstu. Společnost Visa od roku 2009 každoročně zvyšuje výši své dividendy, přičemž poslední osmiprocentní zvýšení bylo oznámeno v únoru 2018.

Potenciální rizika

Vyšší klientské pobídky, nárůst provozních nákladů či volatilita devizových kurzů představují pro Visu hlavní protivítr do plachet.

 • Zákaznické pobídky: Společnost Visa je dlouhodobě vystavená růstu klientských pobídek cílících na přilákání nových a udržení stávajících zákazníků. Ty v roce 2018 vzrostly o 20 %. Dá se očekávat, že pobídky zůstanou na zvýšených úrovních, neboť společnost pokračuje v hledání nových partnerství.
 • Volatilita devizového trhu: Visa získává téměř polovinu svých příjmů z mezinárodních trhů, což ji vystavuje měnové volatilitě. V letošním roce pohyby směnných kurzů pomohly čistý výnos tržeb zvýšit. Nicméně, na základě aktuálních směnných kurzů a forwardové křivky analytici předpokládají, že by dopad měnových převodů mohl mít v roce 2019 do jisté míry opačný efekt.
 • Růst provozních nákladů: Společnost Visa zaznamenala v posledních několika čtvrtletích nárůst provozních nákladů, které negativně ovlivňují potenciální růst provozních marží. Provozní náklady ve fiskálním roce 2018 kvůli vyšším marketingovým nákladům a nákladům na odpisy a amortizace vzrostly meziročně o 14 %.
 • ROE nižší než průmysl (rentabilita vlastního kapitálu – označuje, kolik čistého zisku připadá na jednu jednotku (CZK, USD…) investovaného kapitálu: 12měsíční rentabilita vlastního kapitálu společnosti Visa na úrovni 38 %, i když v posledních pěti letech doznala zlepšení, podkopává její růstový potenciál. Současně zaostává za ROE průmyslu jako celku se 41 %, což odráží určitou neefektivitu využívání prostředků akcionářů.

Poslední výsledkový report

 • Visa v posledním fiskálním čtvrtletí (konec 30. září 2018) na straně zisků překonala očekávání analytiků. Zisk na akcii dosáhl 1,21 USD. Meziročně tak zisk na akcii v posledním čtvrtletí dosáhl růstu o 34 %.
 • Za lepšími výsledky stály růst objemu plateb, větší přeshraniční objemy, nárůst zpracovaných transakcí a nižší sazba daně.
 • Čisté provozní příjmy ve výši 5,43 miliardy USD doznaly meziročně zvýšení o 12 %. Tento růst byl dílem lepšího výkonu všech hlavních příjmových složek společnosti, mezi které paří služby, zpracování dat, příjmy z mezinárodních transakcí a ostatní.
 • Solidní výkon. Založeno na konstantním dolaru se růst objemu plateb ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí meziročně zlepšil o 1 % na 2,09 bilionu USD. Přeshraniční nárůst objemu plateb dosáhl 10 %. Objem zpracovaných transakcí společností Visa vzrostl oproti předchozímu roku o 12 % na 32,76 miliardy USD. Tržby ze služeb ve 4Q 2018 vzrostly meziročně o 10 % na 2,32 miliardy dolarů. Tržby ze zpracování dat vzrostly meziročně o 16 % na 2,39 miliardy dolarů. Mezinárodní transakční tržby vzrostly o 10 % na 1,96 miliardy dolarů. Ostatní tržby se meziročně zvýšily o 13 % na 256 milionů dolarů.
 • Na druhé straně objem klientských pobídek vzrostl meziročně o 12 % na 1,5 miliardy USD. Upravené provozní náklady vzrostly meziročně o 12 % na 1,81 miliardy dolarů, především kvůli personálním nákladům. Úrokové náklady se meziročně zvýšily o pouhých 1,4 % na 150 milionů dolarů.
 • Program zpětného odkupu akcií a výhled dividend. Během celého fiskálního roku společnost odkoupila akcie v hodnotě 7,2 miliardy USD. Představenstvo zvýšilo čtvrtletní dividendu společnosti o 19 % na 25 centů na akcii.
 • Výhled pro rok 2019. Společnost odhaduje, že roční nominální růst čistých příjmů ve fiskálním roce 2019 dosáhne dvouciferné hodnoty s přibližně 1 % negativního dopadu z převodů cizích měn. Klientské pobídky vyjádřené v procentech hrubých příjmů jsou naplánovány v rozmezí 22-23 %.

Závěrem

Výsledky společnosti Visa odrážejí dlouhodobý robustní výkon. Společnost zůstává nadále dobře nasměrovaná pro růst na pozadí solidní tržní pozice, zvyšování objemu plateb, narůstajících akvizic a významných příležitostí plynoucích z globálního posunu směrem k elektronickým platbám.

Ukázkový příklad - CFD na akcie Visa

 • Investovaná částka 1 milion CZK…43.871 USD (kurz ČNB 20.11.18)
 • Typ kontraktu CFD
 • Finanční páka 1:5
 • Margin 20 % z hodnoty kontraktu
 • Cena akcie 134,32 USD/CFD (k 21.11.18)
 • 1 lot/kontrakt … 100 ks akcií … hodnota kontraktu 13.432 USD … marže 20 % … 2.686,40 USD
 • Target Price 1 … 145 USD/CFD lot
 • Target Price 2 … >145 USD/CFD lot
 • 1. úroveň supportu … cca 128,99 USD/CFD lot
 • 2. úroveň supportu … cca 122,71 USD/CFD lot
 • Při plném 100 % zainvestování by bylo při marži 2.686,40 USD možné nakoupit až 16 lotů/kontraktů. V rámci nepsaného pravidla investorů by však maximální investovaná částka nikdy neměla překročit 50 % volných prostředků investora.
 • V případě nákupu 1 kontraktu CFD na akcie Visa pohyb kurzu k TP 1 na úrovni 145 USD/CFD lot nabízí potenciál 1.068 USD.
 • V případě zainvestování 50 % volných prostředků a nákupu 8 kontraktů by pohyb kurzu CFD o 10,68 USD zvýšil potenciál zhodnocení analýzy přibližně na 8.544 USD.
 • V případě negativního vývoje a poklesu kurzu CFD k 2. úrovni supportu 122,71 USD/CFD by však stejný obchod pro investora znamenal ztrátu přesahující 21 % celkového objemu prostředků investora.

Důrazně připomínáme, že s ohledem na velikost obchodního účtu a velikost trhu je nezbytně nutné upravit velikost páky a míru zvoleného rizika. Obchodování CFD kontraktů je vysoce rizikové a nevhodně nastavený risk management může vyústit ve ztrátu velké části či všech finančních prostředků investora.

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k analýze

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Dokument vytvořil

Tento dokument, jehož součástí jsou investiční analýzy (Analýzy), vypracovala společnost PrimStock s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku C 255010, vedená Městským soudem v Praze, Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1, IČ: 048 76 571, vázaný zástupce společnosti Nuntius Brokerage and Investment Services S.A., licencovaného obchodníka s cennými papíry regulovaného Českou národní bankou (Obchodník). V případě, že se na přípravě dokumentu nebo analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci společnosti PrimStock s.r.o., jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:

Pracovníci společnosti při přípravě dokumentu vycházeli z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídají. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nemusí být vhodné pro každého investora. Názory v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů uvedených v dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité metody analýzy

Při přípravě analýz používají pracovníci společnosti všeobecně uznávané metody oceňování, zejména fundamentální a technickou analýzu. Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie či jiné aktivum má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat a z hospodaření společnosti (akcie) a aktuální kurz aktiva či akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie či jiné aktivum podhodnoceno (impuls k nákupu), nebo nadhodnoceno (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)

Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, CFD a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezi tržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Střet zájmů:

Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Jelikož ve všech transakcích sjednaných v rámci Zákaznické smlouvy vystupuje Nuntius prostřednictvím svých poskytovatelů likvidity jako protistrana, mohou být zájmy společnosti Nuntius v rozporu s Vašimi. Nuntius je plně zajištěn proti riziku (hedged) a/nebo transakce jsou přímo zpracovávány (tzv. Straight Through Processing, STP) poskytovateli likvidity. Naše Zásady upravující střed zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji. Názory makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotliví zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tuto konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Společnost PrimStock vytvořila tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou investiční nástroje obchodovány, nebyli s tímto dokumentem ani Analýzou před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník ani vázaní zástupci nemají žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se našich Zásad řízení střetu zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius.

Předpokládané frekvence aktualizací:

Obchodník ani vázaní zástupci nezajišťují pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/ finančním trhu, a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník a jeho vázaní zástupci v daném okamžiku považují za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník a jeho vázaní zástupci si však vyhrazují právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů či sektorů.

Odměna osob podílejících se na vytváření Analýzy:

Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Šíření Analýzy:

Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takového omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.